Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Royal National Institute of Blind People

Tunnusnumber registris: 34063417604-07
Registreerimise kuupäev: 4.01.12 16:50:23

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.12.13 12:04:48
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.12.13 12:04:48


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Royal National Institute of Blind People
Akronüüm: RNIB
Õiguslik vorm: Registered Charity
Veebisait: http://www.rnib.org.uk

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Lesley-Anne Alexander
Ametikoht: Chief Executive

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dan Pescod
Ametikoht: Campaigns Manager - Europe, International and Accessibility

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 105 Judd Street 
WC1H 9NE London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+0207) 3881266
Faks: (+0207) 3912395
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: RNIB (www.rnib.org.uk) is the leading UK charity working for blind and partially sighted people. RNIB is a membership charity, offering information, support and advice to over two million people with sight problems. Our pioneering work helps anyone with a sight problem – not just with Braille, Talking Books and computer training, but with imaginative and practical solutions to everyday challenges to make a difference to people’s lives. We fight for equal rights for people with sight problems. We also fund pioneering research into preventing and treating eye disease.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave: Official representatives: Mr Dan Pescod and Ms Carine Marzin

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Transport (bus and coach regulation) European Disability Strategy, Digital Agenda for Europe, Copyright, EU2020, etc.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 10 230
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Blind Union
World Blind Union
Social Platform

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 03/2013
Üldeelarve: 143 439 966
millest avalik rahastamine: 20 683 370
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 885 274
- riiklikust rahastust: 1 706 583
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 18 091 513
millest muud rahastusallikad: 122 756 596
- annetused: 85 931 845
- liikmemaksud: 0
Income from charitable activities : 32 025 973
Investment income : 1 606 947
Fair value of acquired assets : 0
VAT reclaimed : 3 677
Defined Benefit pension scheme : 0
Net gain of fixed assets : 2 643 925
Merchandising and sponsoring : 544 229
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.