Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Royal National Institute of Blind People

Identifikační číslo v rejstříku: 34063417604-07
Datum registrace: 04/01/2012 16:50:23

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/04/2015 17:55:51
Datum poslední roční aktualizace je: 23/04/2015 17:55:51
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 23/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Royal National Institute of Blind People

RNIB

Registered Charity

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Judd Street, 105
WC1H 9NE London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44207) 3881266

    Osoba s právní odpovědností

paní  Lesley-Anne Alexander

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Dan Pescod

Campaigns Manager - Europe, International and Accessibility

    Cíle a úkoly

RNIB (www.rnib.org.uk) is the leading UK charity working for blind and partially sighted people. RNIB is a membership charity, offering information, support and advice to over two million people with sight problems. Our pioneering work helps anyone with a sight problem – not just with Braille, Talking Books and computer training, but with imaginative and practical solutions to everyday challenges to make a difference to people’s lives. We fight for equal rights for people with sight problems. We also fund pioneering research into preventing and treating eye disease.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Digital accessibility (web, apps and e-services)
Accessibility of manufactured goods


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

Official representatives: Mr Dan Pescod and Ms Carine Marzin

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

13 000

 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

European Blind Union
World Blind Union
Social Platform

    Finanční údaje

04/2013  -  03/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

140 953 625 €

19 873 981 €

0 €

N/A

858 022 €

Available upon request

1 238 427 €

17 777 532 €

121 079 644 €

85 127 925 €

0 €

32 576 587 €

1 254 537 €

0 €

0 €

1 703 604 €

3 564 €

413 427 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.