Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Royal National Institute of Blind People

Identifikační číslo v rejstříku: 34063417604-07
Datum registrace: 04/01/2012 16:50:23

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/12/2013 12:04:48
Datum poslední roční aktualizace je: 17/12/2013 12:04:48

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Royal National Institute of Blind People

RNIB

Registered Charity

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Judd Street, 105
WC1H 9NE London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+0207) 3881266

(+0207) 3912395

    Osoba s právní odpovědností

paní  Lesley-Anne Alexander

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Dan Pescod

Campaigns Manager - Europe, International and Accessibility

    Cíle a úkoly

RNIB (www.rnib.org.uk) is the leading UK charity working for blind and partially sighted people. RNIB is a membership charity, offering information, support and advice to over two million people with sight problems. Our pioneering work helps anyone with a sight problem – not just with Braille, Talking Books and computer training, but with imaginative and practical solutions to everyday challenges to make a difference to people’s lives. We fight for equal rights for people with sight problems. We also fund pioneering research into preventing and treating eye disease.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Transport (bus and coach regulation) European Disability Strategy, Digital Agenda for Europe, Copyright, EU2020, etc.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2

Official representatives: Mr Dan Pescod and Ms Carine Marzin

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

10 230

 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

European Blind Union
World Blind Union
Social Platform

    Finanční údaje

04/2012  -  03/2013

143 439 966 €

20 683 370 €

0 €

885 274 €

1 706 583 €

18 091 513 €

122 756 596 €

85 931 845 €

0 €

32 025 973 €

1 606 947 €

0 €

3 677 €

0 €

2 643 925 €

544 229 €

>= 50 000  € a < 100 000  €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.