Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Royal National Institute of Blind People

Identifikační číslo v rejstříku: 34063417604-07
Datum registrace: 4.1.12 16:50:23

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 17.12.13 12:04:48
Datum poslední roční aktualizace je 17.12.13 12:04:48


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Royal National Institute of Blind People
Zkratka: RNIB
Právní forma Registered Charity
Internetové stránky: http://www.rnib.org.uk

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Lesley-Anne Alexander
Funkce: Chief Executive

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Dan Pescod
Funkce: Campaigns Manager - Europe, International and Accessibility

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Judd Street  105
WC1H 9NE London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+0207) 3881266
Číslo faxu: (+0207) 3912395
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: RNIB (www.rnib.org.uk) is the leading UK charity working for blind and partially sighted people. RNIB is a membership charity, offering information, support and advice to over two million people with sight problems. Our pioneering work helps anyone with a sight problem – not just with Braille, Talking Books and computer training, but with imaginative and practical solutions to everyday challenges to make a difference to people’s lives. We fight for equal rights for people with sight problems. We also fund pioneering research into preventing and treating eye disease.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace: Official representatives: Mr Dan Pescod and Ms Carine Marzin

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Transport (bus and coach regulation) European Disability Strategy, Digital Agenda for Europe, Copyright, EU2020, etc.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 10 230
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
European Blind Union
World Blind Union
Social Platform

Finanční údaje

Rok: 04/2012 - 03/2013
Celkový rozpočet: 143 439 966
z toho veřejné financování: 20 683 370
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 885 274
- ze státních zdrojů: 1 706 583
- z místních či regionálních zdrojů: 18 091 513
z toho ostatní zdroje: 122 756 596
- dary: 85 931 845
- členské příspěvky: 0
Income from charitable activities : 32 025 973
Investment income : 1 606 947
Fair value of acquired assets : 0
VAT reclaimed : 3 677
Defined Benefit pension scheme : 0
Net gain of fixed assets : 2 643 925
Merchandising and sponsoring : 544 229
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.