Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Workability Europe

Идентификационен номер в Регистъра: 33927771857-85
Дата на регистрация: 09-6-18 17:05:42

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-24 13:35:00
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-6 7:14:04


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Workability Europe
Инициали:
Правен статут: Association under Dutch Law - kuk27196404
Уебсайт: http://www.workability-europe.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Marjatta Varanka
Длъжност: President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Marjatta Varanka
Длъжност: President

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: c/o VLAB, Goossensvest  34
3300 Tienen
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 16827640
Факс: (+32) 
Друга информация за връзка: Workability Europe is the largest employer organisation for people with disabilities

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Workability Europe is the largest employer body representing providers of work and employment services to people with disabilities in Europe. It has 37 member organisations located in more than 20 countries. The growing membership provides work programmes for over 1 million persons with a disability every year.

Workability Europe aims to be recognised as the European leader in promoting and providing employment and work participation for people with disabilities.

Our vision is for a European society in which equal employment opportunities are a reality for people with disabilities.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация: Marjatta Varanka, The President of Workability Europe, phone: +358 50 5164 485

Stef de Cock, (VLAB), Board Member, +32 16 82 76 40

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Policy analysis; research: advocacy; interest representation around the Public Procurement Directive, State Aid Regulations, Multi-Annual Financial Framework, European Social Fund, the Voluntary European Quality Framework for Social Services.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Икономически и финансови въпроси
 • Младеж
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Трудова заетост и социални въпроси

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 0
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ЛИТВА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • РУМЪНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ШВЕЦИЯ

 • ИСЛАНДИЯ
 • НОРВЕГИЯ
 • СУРИНАМ
Допълнителна информация: All the members are registered organisations.

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Social Platform
Social Services Europe
European Disability Forum

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 223 296
от който публични средства: 47 440
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 47 440
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 175 856
- дарения:
- членски вноски: 105 051
Other income : 70 805
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 250000  € и < 300000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.