Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

CECRA

Inschrijvingsnummer in het register 33885548180-35
Inschrijvingsdatum: 27-2-12 15:47:40

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 13-6-14 10:14:42
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 14-2-14 10:44:09


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: CECRA
Acroniem:
Rechtsvorm: aisbl
Website: http://www.cecra.eu

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Bernard Lycke
Functie: Directeur Général

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Bernard Lycke
Functie: Directeur Général

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Boulevard de la Woluwe  42
Postbus: 6
1200 Bruxelles
BELGIË
Telefoon: (+322) 771 96 56
Faxnummer: (+322) 772 65 67
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Le CECRA, Conseil Européen du Commerce et de la Réparation automobile est la Fédération Européenne comprenant 25 associations nationales représentant les intérêts des entreprises du commerce et de la réparation automobile ainsi que 12 Groupements Européens de Concessionnaires.

L’objectif principal du CECRA est la promotion des intérêts de ses membres dans le cadre de la législation européenne, soutenant au mieux les 380.000 entreprises membres du Commerce et de la Réparation automobile qu’il représente.

Le CECRA fournit une représentation à ses membres au sein des Institutions Européennes, c’est pourquoi ses bureaux sont situés à Bruxelles près de la Commission Européenne et du Parlement Européen. Son travail consiste à suivre le travail des institutions, développer et maintenir de bonnes relations avec leur personnel, dans l’objectif de suivre et de participer au processus de prises de décisions.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
BERNARD LYCKE 17-6-14 13-6-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


néant

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Ondernemingen
 • Vervoer

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.