Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Free Software Foundation Europe e.V.

Id-nummer i registret: 33882407107-76
Registreringsdag: 09/11/2011 19:00:48

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 13/10/2014 12:31:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 13/10/2014 12:31:34

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Free Software Foundation Europe e.V.

FSFE

Charitable non-profit organisation (German e.V.)

    Val av sektion

III – Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Schönhauser Allee, 6/7
10119 Berlin
TYSKLAND

(+49) 3027595290

(+) 

Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Matthias Kirschner
Vice President
Email: mk@fsfe.org

    Juridiskt ansvarig

Karsten Gerloff

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Karsten Gerloff

President

    Mål och uppdrag

Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.

 • Europeiska
 • Globala

    Verksamhet

Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

3

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Karsten Gerloff 13/06/2014 11/06/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Näringsliv

    Medlemskap

18

 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • ITALIEN
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TYSKLAND
 • SCHWEIZ

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

400 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

400 000 €

400 000 €

 €

< 50 000  €

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.