Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Free Software Foundation Europe e.V.

Id-nummer i registret: 33882407107-76
Registreringsdag: 2011-11-09 19:00:48

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-11 17:22:00
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-14 09:14:15


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Free Software Foundation Europe e.V.
Förkortning: FSFE
Associationsform (rättslig ställning): Charitable non-profit organisation (German e.V.)
Webbplats: http://fsfe.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Karsten Gerloff
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Karsten Gerloff
Befattning: President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Bilker Allee  173
40217 Düsseldorf
TYSKLAND
Telefon: (+49) 02113107317
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Karsten Gerloff 2014-06-13 2015-06-11

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Näringsliv

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 18
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • ITALIEN
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TYSKLAND

 • SCHWEIZ
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 400 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 400 000
- gåvor: 400 000
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.