Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Free Software Foundation Europe e.V.

Numărul de identificare din Registru: 33882407107-76
Data înscrierii: 09.11.2011 19:00:48

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 13.10.2014 12:31:34
Data ultimei actualizări anuale: 13.10.2014 12:31:34


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Free Software Foundation Europe e.V.
Acronim: FSFE
Statut juridic: Charitable non-profit organisation (German e.V.)
Site internet: http://fsfe.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Karsten Gerloff
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Karsten Gerloff
Funcţie: President

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Schönhauser Allee  6/7
10119 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 3027595290
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Matthias Kirschner
Vice President
Email: mk@fsfe.org

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Karsten Gerloff 13.06.2014 11.06.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Întreprinderi
 • Piaţă internă
 • Societate informaţională

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 18
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • FINLANDA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • GRECIA
 • ITALIA
 • REGATUL UNIT
 • SLOVENIA
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS

 • ELVEȚIA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 400.000
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 400.000
- donaţii: 400.000
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.