Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Free Software Foundation Europe e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 33882407107-76
Data rejestracji: 11-11-09 19:00:48

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-10-13 12:31:34
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-10-13 12:31:34


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Free Software Foundation Europe e.V.
Nazwa skrócona: FSFE
Status prawny: Charitable non-profit organisation (German e.V.)
Strona internetowa: http://fsfe.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Karsten Gerloff
Pełniona funkcja: President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Karsten Gerloff
Pełniona funkcja: President

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Schönhauser Allee  6/7
10119 Berlin
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 3027595290
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Matthias Kirschner
Vice President
Email: mk@fsfe.org

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Karsten Gerloff 14-06-13 15-06-11

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy ogólne i instytucjonalne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 18
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • NIEMCY
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

 • SZWAJCARIA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 400 000
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 400 000
- darowizny: 400 000
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.