Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Free Software Foundation Europe e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 33882407107-76
Reģistrācijas datums: 11.9.11 19:00:48

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.11.6 17:22:00
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.14.10 09:14:15


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Free Software Foundation Europe e.V.
Akronīms: FSFE
Juridiskais statuss: Charitable non-profit organisation (German e.V.)
Tīmekļa vietne: http://fsfe.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Karsten Gerloff
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Karsten Gerloff
Amats President

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Bilker Allee  173
Düsseldorf 40217
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 02113107317
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Karsten Gerloff 14.13.6 15.11.6

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 18
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • ITĀLIJA
 • NĪDERLANDE
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

 • ŠVEICE
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 400 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 400 000
- ziedojumi: 400 000
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.