Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Free Software Foundation Europe e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 33882407107-76
Rekisteröintipäivä: 9.11.2011 19:00:48

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 11.6.2014 17:22:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 14.10.2013 9:14:15


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Free Software Foundation Europe e.V.
Lyhenne: FSFE
Organisaation oikeudellinen muoto: Charitable non-profit organisation (German e.V.)
Internet-osoite: http://fsfe.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Karsten Gerloff
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Karsten Gerloff
Tehtävä organisaatiossa: President

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Bilker Allee  173
40217 Düsseldorf
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 02113107317
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Karsten Gerloff 13.6.2014 11.6.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 18
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • KREIKKA
 • RANSKA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • SLOVENIA
 • SUOMI
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • SVEITSI
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 400 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 400 000
- lahjoitukset ja avustukset: 400 000
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.