Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Free Software Foundation Europe e.V.

Tunnusnumber registris: 33882407107-76
Registreerimise kuupäev: 09/11/2011 19:00:48

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/03/2016 15:20:56
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/03/2016 15:20:56
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/03/2017

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Free Software Foundation Europe e.V.

FSFE

Charitable non-profit organisation (German e.V.)

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Schönhauser Allee, 6/7
10119 Berlin
SAKSAMAA

(+49)3027595290

    Juriidiliselt vastutav isik

Kirschner Matthias

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Matthias Kirschner

President

    Eesmärgid ja ülesanded

Free Software Foundation Europe is a charity that empowers users to control technology. It is dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Copyright reform
Free Trade Agreements
Patent policy
Competition policy
Standardisation
Education

Comments on DSM https://fsfe.org/activities/policy/eu/digital-single-market-comments.en.html


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Technology Awareness
Competition
Antitrust
ICT Standardisation
Public Procurement
Digital sovereignty

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

19

 • AUSTRIA
 • HISPAANIA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • SAKSAMAA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • ŠVEITS

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

387 000 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

387 000 €

387 000 €

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.