Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Free Software Foundation Europe e.V.

Tunnusnumber registris: 33882407107-76
Registreerimise kuupäev: 09/11/2011 19:00:48

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 13/10/2014 12:31:34
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 13/10/2014 12:31:34

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Free Software Foundation Europe e.V.

FSFE

Charitable non-profit organisation (German e.V.)

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Schönhauser Allee, 6/7
10119 Berlin
SAKSAMAA

(+49) 3027595290

(+) 

Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Matthias Kirschner
Vice President
Email: mk@fsfe.org

    Juriidiliselt vastutav isik

Karsten Gerloff

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Karsten Gerloff

President

    Eesmärgid ja ülesanded

Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Tegevused

Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

3

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Karsten Gerloff 13/06/2014 11/06/2015

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

18

 • AUSTRIA
 • HISPAANIA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • SAKSAMAA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • ŠVEITS

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

400 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

400 000 €

400 000 €

 €

< 50 000  €

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.