Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon




Registreeritu profiil

Free Software Foundation Europe e.V.

Tunnusnumber registris: 33882407107-76
Registreerimise kuupäev: 9.11.11 19:00:48

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 11.06.14 17:22:00
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.10.13 9:14:15


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Free Software Foundation Europe e.V.
Akronüüm: FSFE
Õiguslik vorm: Charitable non-profit organisation (German e.V.)
Veebisait: http://fsfe.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Karsten Gerloff
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Karsten Gerloff
Ametikoht: President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 173 Bilker Allee 
40217 Düsseldorf
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 02113107317
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Karsten Gerloff 13.06.14 11.06.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 18
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • HISPAANIA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • SAKSAMAA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • ÜHENDKUNINGRIIK

 • ŠVEITS
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.





Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 400 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 400 000
- annetused: 400 000
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.