Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Free Software Foundation Europe e.V.

Αριθμός μητρώου: 33882407107-76
ημερομηνία της εγγραφής: 09/11/2011 19:00:48

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 13/10/2014 12:31:34
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 13/10/2014 12:31:34

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Free Software Foundation Europe e.V.

FSFE

Charitable non-profit organisation (German e.V.)

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Schönhauser Allee, 6/7
10119 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 3027595290

(+) 

Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Matthias Kirschner
Vice President
Email: mk@fsfe.org

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Karsten Gerloff

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Karsten Gerloff

President

    Στόχοι και αποστολή

Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Karsten Gerloff 13/06/2014 11/06/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτισμός

    Μέλη

18

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 • ΕΛΒΕΤΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

400.000 €

 €

 €

 €

 €

 €

400.000 €

400.000 €

 €

< 50.000  €

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.