Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Free Software Foundation Europe e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 33882407107-76
Datum registrace: 9.11.11 19:00:48

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 13.10.14 12:31:34
Datum poslední roční aktualizace je 13.10.14 12:31:34


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Free Software Foundation Europe e.V.
Zkratka: FSFE
Právní forma Charitable non-profit organisation (German e.V.)
Internetové stránky: http://fsfe.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Karsten Gerloff
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Karsten Gerloff
Funkce: President

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Schönhauser Allee  6/7
10119 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 3027595290
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Matthias Kirschner
Vice President
Email: mk@fsfe.org

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Karsten Gerloff 13.6.14 11.6.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 18
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 400 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 400 000
- dary: 400 000
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.