Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Free Software Foundation Europe e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 33882407107-76
Дата на регистрация: 11-11-9 19:00:48

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-10-13 12:31:34
Последната годишна актуализация е извършена на 14-10-13 12:31:34


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Free Software Foundation Europe e.V.
Инициали: FSFE
Правен статут: Charitable non-profit organisation (German e.V.)
Уебсайт: http://fsfe.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Karsten Gerloff
Длъжност: President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Karsten Gerloff
Длъжност: President

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Schönhauser Allee  6/7
10119 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 3027595290
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Karsten Gerloff
President
Free Software Foundation Europe
Email: gerloff@fsfeurope.org
Tel.: +49 176 9690 4298

Matthias Kirschner
Vice President
Email: mk@fsfe.org

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Free Software Foundation Europe is a non-profit organisation dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Karsten Gerloff 14-6-13 15-6-11

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Потребители
 • Предприятия

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 18
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • СЛОВЕНИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ

 • ШВЕЙЦАРИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 400 000
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 400 000
- дарения: 400 000
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.