Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Free Software Foundation Europe e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 33882407107-76
Дата на регистрация: 09/11/2011 19:00:48

Информацията за този субект е била последно изменена на: 30/03/2015 12:21:59
Последната годишна актуализация е извършена на: 30/03/2015 12:21:59
Следваща актуализация най-късно до: 30/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Free Software Foundation Europe e.V.

FSFE

Charitable non-profit organisation (German e.V.)

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Schönhauser Allee, 6/7
10119 Berlin
ГЕРМАНИЯ

(+49) 3027595290

    Правно отговорно лице

Господин  Jonas Öberg

Executive Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Karsten Gerloff

President

    Цели и задачи

Free Software Foundation Europe is a charity that empowers users to control technology. It is dedicated to the furthering of Free Software, and works to promote freedom in the emerging digital society.

FSFE works to build awareness for Free Software - software which anyone may use, study, share and improve - and its benefits for individuals and organisations.

We work to increase knowledge about technology, and to build and environment in which software innovation and businesses can thrive. This includes promoting helpful rules such as Open Standards, and removing obstacles such as software patents or monopolies in the software market.

 • европейско равнище
 • световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Copyright reform
Free Trade Agreements
Patent policy
Competition policy
Standardisation
Education


 

Не

Не

Не

Не

Не

Technology Awareness
Competition
Antitrust
Standardisation
Public Procurement
Network Neutrality

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Karsten Gerloff 13/06/2014 11/06/2015

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Потребители
 • Предприятия

    Членство

19

 • АВСТРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • СЛОВЕНИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ
 • ШВЕЙЦАРИЯ

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

400 000 €

 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

400 000 €

400 000 €

FSFE is financed exclusively through donations. Most of these donations (in number as well as amount) originate from small and medium enterprises and individuals.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.