Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Id-nummer i registret: 33858106461-10
Registreringsdag: 2011-08-23 10:40:13

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-12-01 18:53:54
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-28 17:53:34


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Förkortning: RZB
Associationsform (rättslig ställning): Aktiengesellschaft
Webbplats: http://www.rzb.at

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Walter Rothensteiner
Befattning: Vorsitzender des Vorstandes

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Elisabeth Ottawa
Befattning: Leiterin RZB EU-Büro

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Am Stadtpark  9
1030 Wien
ÖSTERRIKE
Telefon: (+431) 262160
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe Österreich (RBG) und agiert als Konzernspitze für die gesamte RZB-Gruppe, einschließlich der Raiffeisen Bank International (RBI). Die RZB fungiert als Drehscheibe zwischen RBG und der RBI mit ihrem Netzwerk in CEE. Die RZB übernimmt daneben auch für die RBG die Interessenvertretung im In&Ausland, sowie auf EU-Ebene war.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Elisabeth Ottawa 2014-11-19 2015-11-17
Robert Kopitsch 2014-09-24 2015-09-22

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Auf EU-Ebene geht es der RZB um Beobachtung der Aktivitäten der EU-Institutionen hinsichtlich eventueller Auswirkungen auf die RBG. Weiters die Bildung von Netzwerken und Interessengemeinschaften, sowie gezielte Informationsbeschaffung und -aufbereitung zu RBG-relevanten Initiativen und Maßnahmen der EU im Finanzdienstleistungsbereicht (z.B. Basel 3, Einlagensicherung, Corporate Governance, Abwicklungsmechanismen).

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Europäische Vereinigung der Genossenschaftsbanken; Fachverband der Raiffeisenbanken.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 150000  € och < 200000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.