Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Europeans Throughout the World

Identifikační číslo v rejstříku: 33853033151-19
Datum registrace: 29/01/2010 19:20:27

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 16/01/2015 14:08:12
Datum poslední roční aktualizace je: 16/01/2015 14:08:12

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Europeans Throughout the World

ETTW

AISBL under Belgian Law

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Rue d'Egmont, 11
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 02 545 0456

(+) 

c/o Fondation Universitaire

    Osoba s právní odpovědností

pan  Niels Jørgen THØGERSEN

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Marie-Claude Hayoit de Termicourt

Secretary General

    Cíle a úkoly

EUROPEANS THROUGHOUT THE WORLD serve the more than fourteen million European nationals living in Europe in another country than their own and at least 70 million of Europeans living elsewhere in the world. One of the statutory aims of Europeans Throughout the World is to act as a Spokesman for the European expatriates towards all authorities and to be their defender.

Its objectives in summary are to:

- Promote international collaboration between the associations of nationals residing abroad and foster development of such associations.
- Advance the study and knowledge in the widest sense of the rights and duties of the Europeans abroad and to act towards all authorities as their spokesman and defender.
- Perform studies and joint activities in the spirit of the European Union, and disseminate information.
- Ensure the best possible information to European expats about Europeaninitiatives and activities of special interest to expats


From the Statutes:

Art.3- L'association est une organisation non gouvernementale. Elle a pour buts:
1° de promouvoir le développement de la coopération internationale entre les associations d'expatriés européens, qu'ils résident dans un de ses pays membres tels que définis à l'Article 1 ci-dessus ou dans les pays-tiers ;
2° de se faire, auprès de toute autorité concernée, le porte-parole et le défenseur des expatriés européens qu'elle représente, pour la sauvegarde de leurs droits ;
3° de réunir des informations sur les activités des dites associations et sur tous les organismes, institutions, fondations, services officiels et privés s'occupant de la présence temporaire ou permanente à l'étranger des expatriés européens ;
4° de susciter la création d'associations à buts similaires dans les pays mentionnés à l'Article 1 où elles n'existent pas encore, ainsi que de cercles européens regroupant, dans des pays tiers, des expatriés européens de nationalité différente ;
5° de mettre ses informations à la portée de tous et d'en assurer la diffusion ;
6° de faire des études et des publications sur les problèmes communs aux associations d'expatriés européens ; d'établir et de mettre en œuvre, à partir de ces propositions, un programme d'actions conjointes ;
7° de faciliter les relations mutuelles entre les associations existantes ou à créer ;
8° de promouvoir l'étude et la connaissance des droits et devoirs des expatriés européens ;
9° d'agir conformément aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

 • evropské
 • celosvětové

    Činnosti

Contacting Commissioners, Members of the European Parliament and national authorities to alert them to the concerns of EU expatriates both within and outside the EU Member States, in order to solve problems of uneven treatment between citizens of different member states as well as concrete problem areas such as:
- voting rights,
- electronic voting
- nationality issues,
- diplomatic and consular protection,
- social security,
- pensions,
- education,
- mutual recognition of diplomas and professional training,
- justice,
- access to a "European referent "in the national public services
- encourage the Commission to give at least one Commissioner a specific portfolio concerning EU expatriates, etc.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

15

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

20

Association for the Righs of Britons Abroad - ARBA(5),
Confederazione Italiani nel Mondo CIM-Belgio(500),
Danes Worldwide(5000),
Finland Society Suomi-Seura R.V.(10000),
GlobalIrish(2000),
Mission Laïque Française(200000),
Swedes Abroad(500000),
Union Francophone des Belges à l'Etranger UFBE(10000),
Vlamingen in de Wereld VIW(10000),
World Council of Hellenes Abroad SAE(700000),
World Association of Slovaks living Abroad S.Z.S.Z.(10000),
British European Association in Denmark(200),
Norwegians Worldwide(5000),
European Latvian Association(200),
Maltin fil-Belģju(50),
Basque Citizens Abroad(40000)

 • BELGIE
 • DÁNSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • NORSKO
 • ŠVÝCARSKO

- European Movement International

- Forum on the Civil Society

    Finanční údaje

01/2014  -  11/2014

9 000 €

0 €

 €

 €

0 €

0 €

9 000 €

0 €

9 000 €

< 50 000  €

The total budget comes from membership subscriptions and covers the basic running and office expenses, with no salaries as all staff are voluntary unpaid officers.

From time to time we organise projects or conferences, on condition that we are successful in obtaining grants from member organisations, national or EU authorities. In these cases the extra budget obtained is spent entirely on the projects concerned. In 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013 there was no such project.

In January 2015 we organised a conference together with the Latvian EU presidency and the EESC.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.