Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

The Europeans Throughout the World

Identifikační číslo v rejstříku: 33853033151-19
Datum registrace: 29.1.10 19:20:27

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 1.11.14 15:03:34
Datum poslední roční aktualizace je 3.1.14 16:20:46


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: The Europeans Throughout the World
Zkratka: ETTW
Právní forma AISBL under Belgian Law
Internetové stránky: http://www.euromonde.eu

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Niels Jørgen THØGERSEN
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Marie-Claude Hayoit de Termicourt
Funkce: Secretary General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue d'Egmont  11
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 02 545 0456
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: c/o Fondation Universitaire

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: THE EUROPEANS THROUGHOUT THE WORLD serve the more than fourteen million European nationals living in Europe in another country than their own and the tens of millions of Europeans living elsewhere in the world. One of the statutory aims of The Europeans Throughout the World is to act as a Spokesman for the European expatriates towards all authorities and to be their defender.

Its objectives in summary are to:

- Promote international collaboration between the associations of nationals residing abroad and foster development of such associations.
- Advance the study and knowledge in the widest sense of the rights and duties of the Europeans abroad and to act towards all authorities as their spokesman and defender.
- Perform studies and joint activities in the spirit of the European Union, and disseminate information.


From the Statutes:

Art.3- L'association est une organisation non gouvernementale. Elle a pour buts:
1° de promouvoir le développement de la coopération internationale entre les associations d'expatriés européens, qu'ils résident dans un de ses pays membres tels que définis à l'Article 1 ci-dessus ou dans les pays-tiers ;
2° de se faire, auprès de toute autorité concernée, le porte-parole et le défenseur des expatriés européens qu'elle représente, pour la sauvegarde de leurs droits ;
3° de réunir des informations sur les activités des dites associations et sur tous les organismes, institutions, fondations, services officiels et privés s'occupant de la présence temporaire ou permanente à l'étranger des expatriés européens ;
4° de susciter la création d'associations à buts similaires dans les pays mentionnés à l'Article 1 où elles n'existent pas encore, ainsi que de cercles européens regroupant, dans des pays tiers, des expatriés européens de nationalité différente ;
5° de mettre ses informations à la portée de tous et d'en assurer la diffusion ;
6° de faire des études et des publications sur les problèmes communs aux associations d'expatriés européens ; d'établir et de mettre en œuvre, à partir de ces propositions, un programme d'actions conjointes ;
7° de faciliter les relations mutuelles entre les associations existantes ou à créer ;
8° de promouvoir l'étude et la connaissance des droits et devoirs des expatriés européens ;
9° d'agir conformément aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 15
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Contacting Commissioners, Members of the European Parliament and national authorities to alert them to the concerns of EU expatriates both within and outside the EU Member States, in order to solve problems of uneven treatment between citizens of different member states as well as concrete problem areas such as:
- voting rights,
- nationality issues,
- diplomatic and consular protection,
- social security,
- pensions,
- education,
- mutual recognition of diplomas and professional training,
- justice,
- access to a "European referent "in the national public services
- encourage the Commission to give at least one Commissioner a specific portfolio concerning EU expatriates, etc

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 5
Celkový počet členských organizací: 16
Členské organizace (Počet členů) :
 • Association for the Righs of Britons Abroad - ARBA (5 členů)
 • Confederazione Italiani nel Mondo CIM-Belgio (500 členů)
 • Danes Worldwide (5 000 členů)
 • Españoles en el Mundo, Fundación Ramon Rubial (10 000 členů)
 • Finland Society Suomi-Seura R.V. (10 000 členů)
 • GlobalIrish (2 000 členů)
 • Mission Laïque Française (200 000 členů)
 • Swedes Abroad (500 000 členů)
 • Union Francophone des Belges à l'Etranger UFBE (10 000 členů)
 • Vlamingen in de Wereld VIW (10 000 členů)
 • World Council of Hellenes Abroad SAE (700 000 členů)
 • World Association of Slovaks living Abroad S.Z.S.Z. (10 000 členů)
 • British European Association in Denmark (200 členů)
 • Norwegians Worldwide (5 000 členů)
 • European Latvian Association (200 členů)
 • Maltin fil-Belģju (50 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • DÁNSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • NORSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
- European Movement International

- Forum on the Civil Society

Finanční údaje

Rok: 01/2014 - 11/2014
Celkový rozpočet: 8 000
z toho veřejné financování: 0
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 0
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje: 8 000
- dary: 0
- členské příspěvky: 8 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

The total budget comes from membership subscriptions and covers the basic running and office expenses, with no salaries as all staff are voluntary unpaid officers.

From time to time we organise projects or conferences, on condition that we are successful in obtaining grants from member organisations, national or EU authorities. In these cases the extra budget obtained is spent entirely on the projects concerned. In 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013 there was no such project.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.