Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Syndicat National de Intermédiaires et Cabinets d'Affaires

Id-nummer i registret: 33832741986-70
Registreringsdag: 2009-07-13 14:31:39

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-15 10:02:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-15 10:02:34


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Syndicat National de Intermédiaires et Cabinets d'Affaires
Förkortning: SNICA
Associationsform (rättslig ställning): SYNDICAT
Webbplats: http://www.snica.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Fackföreningar

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Hervé WIGNOLLE
Befattning: Président

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Hervé WIGNOLLE
Befattning: Président

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue de Grande Bretagne  160
31300 TOULOUSE
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 0603294429
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: En cours de rédaction.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Représenter et défendre les intérêts des Intermédiaires et Cabinets d'Affaires
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar: En cours de rédaction.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


En cours de rédaction

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Pas pour le moment mais ouvert à toute proposition.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Les ressources du syndicat sont exclusivement les adhésions.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.