Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Syndicat National de Intermédiaires et Cabinets d'Affaires

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 33832741986-70
Data Reġistrazzjoni: 13/07/2009 14:31:39

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 15/07/2014 10:02:34
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 15/07/2014 10:02:34


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Syndicat National de Intermédiaires et Cabinets d'Affaires
Akronimu: SNICA
Statut legali: SYNDICAT
Websajt: http://www.snica.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Trejdjunjins

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Hervé WIGNOLLE
Kariga: Président

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Hervé WIGNOLLE
Kariga: Président

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 160 Avenue de Grande Bretagne 
TOULOUSE 31300
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 0603294429
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: En cours de rédaction.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Représenter et défendre les intérêts des Intermédiaires et Cabinets d'Affaires
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari: En cours de rédaction.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


En cours de rédaction

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Pas pour le moment mais ouvert à toute proposition.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Les ressources du syndicat sont exclusivement les adhésions.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.