Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Syndicat National de Intermédiaires et Cabinets d'Affaires

Tunnistenumero rekisterissä: 33832741986-70
Rekisteröintipäivä: 13.7.2009 14:31:39

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 8.7.2013 14:26:03
Edellinen vuotuinen päivitys: 8.7.2013 14:26:03


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Syndicat National de Intermédiaires et Cabinets d'Affaires
Lyhenne: SNICA
Organisaation oikeudellinen muoto: SYNDICAT
Internet-osoite: http://www.snica.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammattiliitot ja -yhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Hervé WIGNOLLE
Tehtävä organisaatiossa: Président

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Hervé WIGNOLLE
Tehtävä organisaatiossa: Président

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue de Grande Bretagne  160
31300 TOULOUSE
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 0603294429
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: En cours de rédaction.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Représenter et défendre les intérêts des Intermédiaires et Cabinets d'Affaires
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja En cours de rédaction.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


En cours de rédaction

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Pas pour le moment mais ouvert à toute proposition.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Les ressources du syndicat sont exclusivement les adhésions.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.