Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Ruralité-Environnement-Développement

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 33811981305-20
Regisztráció időpontja: 2009.03.06. 9:10:10

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.04.28. 9:12:40
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.02.07. 9:06:37


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Ruralité-Environnement-Développement
Rövidítés: RED
Jogi forma: association internationale sans but lucratif
Honlap: http://www.ruraleurope.org

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Gérard Peltre
Beosztás: Président

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Patrice Collignon
Beosztás: Directeur

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Rue des Potiers  304
Attert 6717
BELGIUM
Telefonszám: (+32) 63230490
Faxszám: (+32) 63230499
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Association internationale créée en 1980, Ruralité-Environnement-Développement (R.E.D.) revendique une véritable politique européenne de développement rural, différenciée et complémentaire de la politique agricole. Pour R.E.D., un développement spatial équilibré s’appuyant sur des pôles urbains et ruraux, en étroite interrelation, est seul à même d’assurer la cohésion territoriale en Europe.
R.E.D. privilégie une approche participative de développement local qui intègre sur un territoire donné les aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
Réseau européen, R.E.D. organise régulièrement des conférences internationales sur les différents aspects du développement rural. Elle diffuse des informations sur les politiques européennes et adresse régulièrement aux instances européennes des propositions pour une politique de développement rural et regional plus en adéquation avec les réalités territoriales et les besoins exprimés par les acteurs de terrain.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


R.E.D. interagit avec les instances européennes en charge des politiques ayant un impact sur les territoires ruraux européens, et donc en priorité celles en lien avec les politiques de développement rural, de développement régional et d’environnement.

R.E.D. est
• est doté du statut participatif du Conseil de l’Europe depuis 1986:
• fondateur et président de 1990 à 2008 du Centre Européen d’Intérêt Rural et Environnemental (regroupement d’ONG au Conseil de l’Europe),
• président-fondateur du Mouvement Européen de la Ruralité, depuis 1997
• membre du Groupe Consultatif « Développement rural » de l’Union européenne,
• membre du Comité de Coordination du Réseau européen de Développement rural et du Sous-comité Leader
• représentant le secteur du développement rural au Groupe de Liaison entre le CESE et la société civile organisée
• observateur auprès de la Conférence européenne des Ministres de l’Aménagement du territoire (CEMAT)
• observateur auprès de la Conférence des Etats signataires de la Convention européenne du paysage
• partie prenante auprès de l’Observatoire ESPON

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Költségvetés
 • Környezetvédelem
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Regionális politika

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 72
A szervezetbe tartozó szervezetek száma: 54
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
 • Qualité Village Wallonie asbl (45 tag)
 • Fondation rurale de Wallonie (125 tag)
 • Sol et Civiliation (42 tag)
 • "Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione" (230 tag)
 • Instituto De Dessarrollo Comunitario (56 tag)
 • Au Pays de l'Attert asbl (24 tag)
 • "Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft/Abteilung Allgemeine (83 000 tag)
 • Confederacion de Organizaciones de Selvicultores de Espana (3 000 tag)
 • Közép-Kelet Europai Vidékfejlesztö Közpon (23 tag)
 • "Université de Liège - FUL Département des sciences de l’environnement (34 tag)
 • TRAME (12 tag)
 • Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles" (310 000 tag)
 • Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (380 000 tag)
 • Société Wallonne du Logement (125 tag)
 • Syndicat Mixte SCOT Uzège Pont du Gard (56 tag)
 • Fédération des Associations Rurales (39 tag)
 • GAL Cuestas (26 tag)
 • Area Azione Economica COLDIRETTI (64 tag)
 • Lokale Aktionsgruppe Moselfranken c/o Verbandsgemeindeverwaltung Saar (42 tag)
 • Chambre d’Agriculture Luxembourg (56 tag)
 • SGI Ingénierie SA (12 tag)
 • Association des Maires Ruraux de France - 36000 Communes (28 000 tag)
 • "Groupe de Recherche pour l’Education et la Prospective" (24 tag)
 • Mouvement Européen - Belgique (124 tag)
 • Urbam-Conseil SA (5 tag)
 • "Union Nationale des Acteurs et des Structures de Développement Local (246 tag)
 • "As. Nationale pour la Promotion des Entreprises dans l’Aménagement R (12 000 tag)
 • Das Archäologische Spessart-Projekt (240 tag)
 • Veräin fir Biologesch-Dynamesch Landwirtschaft asbl / Demeter-Bund Lë (28 tag)
 • ADRIMINHO (22 tag)
 • Red Estatal de Desarrollo Rural Instituto Desarrollo Comunitario" (98 tag)
 • Fundacion Ecoagroturismo (78 tag)
 • Bereich Zent. Aufgaben der Bayer. Verw. für Ländl. Entw. Amt für Ländl (42 tag)
 • Fédération des Gîtes de Wallonie asbl (2 400 tag)
 • Ecole Nationale d'Ingénieurs des Travaux Agricoles de Clermont-Ferra (23 tag)
 • Instituto de Desenvolvimiento Comunitario de Galicia" (34 tag)
 • "Environmental Research and Information Centre" (12 tag)
 • ATEAR Nord (22 tag)
 • Institut für Landeskunde im Saarland e.V. (8 tag)
 • EURECO Droit et Politique de l’environnement (4 tag)
 • Fondazione LABOS Laboratoire des Politiques Sociales" (24 tag)
 • AGRA-OST asbl (32 tag)
 • ECOTEAM GmbH (4 tag)
 • Association pour le Développement par la Formation des Projets, Acteur (49 tag)
 • Fundaciòn Rural de la Caja de Ahorros de la Rioja" (22 tag)
 • Sociedad para el Desarrollo de Lebrija S.A." (36 tag)
 • ROMECO (16 tag)
 • Etudes et Conseils en Aménagement et Urbanisme" (4 tag)
 • Associacao Dos Municipios da Terra Quente Transmontana" (18 tag)
 • "Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de Mose (840 tag)
 • Administration Communale d'Ittre (16 tag)
 • Bureau Européen de l'Environnement (27 tag)
 • Relais Culture Europe (120 tag)
 • Inst. d'Ec. Agraire /Acad. Sciences Agric et Silv. (14 tag)
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • BELGIUM
 • CIPRUS
 • EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
 • FRANCIAORSZÁG
 • LENGYELORSZÁG
 • LUXEMBURG
 • MAGYARORSZÁG
 • NÉMETORSZÁG
 • OLASZORSZÁG
 • PORTUGÁLIA
 • ROMÁNIA
 • SPANYOLORSZÁG
 • SVÉDORSZÁG

 • MOLDOVA
Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
R.E.D. coordonne le Mouvement Européen de la Ruralité, plate-forme collaborative qui favorise les échanges entre ONG internationales préoccupées par les enjeux ruraux.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 12/2012
Teljes költségvetés: 87 524
ebből állami finanszírozás: 83 645
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból: 12 500
- helyi/regionális forrásból: 71 145
ebből egyéb finanszírozás: 3 879
- támogatás:
- tagdíj: 3 500
vente de publications : 379
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.

A szervezet önmagára nézve kötelező érvényűnek nyilvánította az alábbi kódexet is:
Patrice Collignon