Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

GEA BIODIESEL S.A.

Tunnistenumero rekisterissä: 33761884446-15
Rekisteröintipäivä: 29.10.2010 23:21:10

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.10.2013 15:34:26
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.10.2013 15:34:26


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: GEA BIODIESEL S.A.
Lyhenne: GEA
Organisaation oikeudellinen muoto: Corporation
Internet-osoite: http://www.geabiodiesel.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: ALFREDO LANGESFELD
Tehtävä organisaatiossa: CEO/OWNER

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Langesfeld Alfredo
Tehtävä organisaatiossa: CEO/owner

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: URUGUAY  1285
1016 BUENOS AIRES
ARGENTIINA
Puhelinnumero: (+5411) 52350394
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Alfredo Langesfeld is the President of the Argentine Renewable Energies Chamber (CADER) and Founding Member of the Association of Biofuels & Hydrogen (AABH).
Member of the USA - Argentine Chamber (AMCHAM) and The German Argentine Chamber of Commerce (AHK) and others.
Shareholder and Director of GEA Biodiesel S.A and GEA Consulting Corp. In International business since 1960 as Principal, Investor, Trader, Consultant (Alternative Energies (Biodiesel, Ethanol, Waste,Glycerine, Feedstocks, Commodities). Markets: Latin America, USA, Europe, Asia, Afrika.
At present involved in Biodiesel Multifeedstock Plants. Other Projects in LATAM: UCO, Ethanol, Waste for Energy.
Regularly invited as speaker to Conferences since 2003 related to Feedstocks, Commodities, Alternative Energies, Finances, International Trading.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Alternative energies - Food commodities - Feedstocks -
International Consulting Trading - Barter/compensation business
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Founding Member and President of:

The Argentine Renewable Energies Chamber (CADER)

The Argentine Association of Biofuels & Hydrogen (ABBH)

Member of:

USA-Argentine Chamber (AMCHAN)

German-Argentine Chamber of Commerce

and others

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 10/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

none

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.