Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Dutch Association of Dredging Contractors (Vereniging van Waterbouwers)

Tunnusnumber registris: 33717588741-50
Registreerimise kuupäev: 9.05.12 17:00:17

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 22.04.14 12:53:51
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 22.04.14 12:53:51


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Dutch Association of Dredging Contractors (Vereniging van Waterbouwers)
Akronüüm: DADC
Õiguslik vorm: Association
Veebisait: http://www.waterbouwers.nl/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Fries Heinis
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Fries Heinis
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 12 Bezuidenhoutseweg 
2594 AV Den Haag
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 070 3490700
Faks: (+31) 070 3490715
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: taking care of the interests of the dutch dredging industry
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Keskkond
  • Maksustamine
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
  • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.