Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Dutch Association of Dredging Contractors (Vereniging van Waterbouwers)

Tunnusnumber registris: 33717588741-50
Registreerimise kuupäev: 09/05/2012 17:00:17

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 01/04/2015 15:54:24
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 01/04/2015 15:54:24
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 01/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Dutch Association of Dredging Contractors (Vereniging van Waterbouwers)

DADC

Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Bezuidenhoutseweg, 12
2594 AV Den Haag
MADALMAAD

(+31) 070 3490700

    Juriidiliselt vastutav isik

Edwin Lokkerbol

Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Edwin Lokkerbol

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

taking care of the interests of the dutch dredging industry

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Wij volgen relevante ontwikkelingen op het gebied van maritieme regelgeving, maritieme infrastructuur en het maritieme milieu. Dit geldt zowel economische, milieu als sociale wetgeving.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

-

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Keskkond
  • Maksustamine
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
  • Transport

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.