Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Dutch Association of Dredging Contractors (Vereniging van Waterbouwers)

Идентификационен номер в Регистъра: 33717588741-50
Дата на регистрация: 12-5-9 17:00:17

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-22 12:53:51
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-22 12:53:51


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Dutch Association of Dredging Contractors (Vereniging van Waterbouwers)
Инициали: DADC
Правен статут: Association
Уебсайт: http://www.waterbouwers.nl/

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Fries Heinis
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Fries Heinis
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Bezuidenhoutseweg  12
2594 AV Den Haag
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31) 070 3490700
Факс: (+31) 070 3490715
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: taking care of the interests of the dutch dredging industry
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


-

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Данъчно облагане
  • Околна среда
  • Транспорт
  • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.