Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Dutch Association of Dredging Contractors (Vereniging van Waterbouwers)

Идентификационен номер в Регистъра: 33717588741-50
Дата на регистрация: 09/05/2012 17:00:17

Информацията за този субект е била последно изменена на: 01/04/2015 15:54:24
Последната годишна актуализация е извършена на: 01/04/2015 15:54:24
Следваща актуализация най-късно до: 01/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Dutch Association of Dredging Contractors (Vereniging van Waterbouwers)

DADC

Association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Bezuidenhoutseweg, 12
2594 AV Den Haag
НИДЕРЛАНДИЯ

(+31)070 3490700

    Правно отговорно лице

Господин  Edwin Lokkerbol

Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Edwin Lokkerbol

Director

    Цели и задачи

taking care of the interests of the dutch dredging industry

национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Wij volgen relevante ontwikkelingen op het gebied van maritieme regelgeving, maritieme infrastructuur en het maritieme milieu. Dit geldt zowel economische, milieu als sociale wetgeving.


 

Не

Не

Не

Не

Не

-

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Данъчно облагане
  • Околна среда
  • Транспорт
  • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.