Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw - Royale Associaton Belge des Assureurs Maritimes asb

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 33658452667-15
Data rejestracji: 26/11/2009 13:34:15

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 29/04/2015 08:19:46
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 29/04/2015 08:19:46
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 29/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw - Royale Associaton Belge des Assureurs Maritimes asb

ABAM BVT

VZW /ASBL

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

St Maartenstraat, 2
2000 Antwerpen
BELGIA

(+32) 32255495

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Wilfried Van Gompel

Voorzitter BVT/ABAM

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Paul Buyl

technisch-juridisch secretaris

    Cele i zakres obowiązków

The Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars – Royale Association Belge des Assureurs Maritimes ( ABAM/BVT) is the professional organisation of insurers and underwriting agencies dealing with transport and marine insurance in Belgium.

Almost 95 % of the transport and marine premium in our market is written by our members.

Our President is also chairman of the transportdepartment of Assuralia, being the overall professional organisation of insurance companies in Belgium.

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Richlijnen verzekeringen; Compliance ; BER


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

OBJECTIVES

SERVICES TO MEMBERS
The ABAM/BVT promotes the quality and knowledge of Marine & Transport Insurance and ensures a practical support is provided for all members and the wider Marine insurance community .

This includes :

the yearly presentation of market statistics,
the publication of standard insurance conditions,
the representation of the transport insurers towards national and international authorities/associations,
the organization of courses with regard to transport insurance.
permanent forum for contact with brokers and other interested parties.
REPRESENTATION ON (INTER)NATIONAL LEVEL

The ABAM/BVT is an active member of IUMI (International Union of Marine Insurers) and has a representative in almost all committees of IUMI.

EDUCATION
The ABAM/BVT organizes on a regular basis several courses in respect of transport insurance, sometimes in cooperation with other associations.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • cła
  • handel
  • konkurencja
  • konsumenci
  • podatki
  • przedsiębiorstwa
  • rybołówstwo i akwakultura
  • sprawy ogólne i instytucjonalne
  • stosunki zewnętrzne
  • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

BVT/ABAM is a member of IUMI being the International Union Of Marine Insurance www.iumi.com

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.