Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw - Royale Associaton Belge des Assureurs Maritimes asb

Tunnusnumber registris: 33658452667-15
Registreerimise kuupäev: 26.11.09 13:34:15

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.10.13 8:30:49
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.10.13 8:30:49


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw - Royale Associaton Belge des Assureurs Maritimes asb
Akronüüm: BVT/ABAM
Õiguslik vorm: VZW /ASBL
Veebisait: http://www.abambvt.be

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jacques Petit
Ametikoht: Voorzitter BVT/ABAM

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Paul Buyl
Ametikoht: technisch-juridisch secretaris

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 2 St Maartenstraat 
2000 Antwerpen
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 32255495
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars – Royale Association Belge des Assureurs Maritimes ( ABAM/BVT) is the professional organisation of insurers and underwriting agencies dealing with transport and marine insurance in Belgium.

Almost 95 % of the transport and marine premium in our market is written by our members.

Our President is also chairman of the transportdepartment of Assuralia, being the overall professional organisation of insurance companies in Belgium.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


OBJECTIVES

SERVICES TO MEMBERS
The ABAM/BVT promotes the quality and knowledge of Marine & Transport Insurance and ensures a practical support is provided for all members and the wider Marine insurance community .

This includes :

the yearly presentation of market statistics,
the publication of standard insurance conditions,
the representation of the transport insurers towards national and international authorities/associations,
the organization of courses with regard to transport insurance.
permanent forum for contact with brokers and other interested parties.
REPRESENTATION ON (INTER)NATIONAL LEVEL

The ABAM/BVT is an active member of IUMI (International Union of Marine Insurers) and has a representative in almost all committees of IUMI.

EDUCATION
The ABAM/BVT organizes on a regular basis several courses in respect of transport insurance, sometimes in cooperation with other associations.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Tarbijad
 • Toll
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
BVT/ABAM is a member of IUMI being the International Union Of Marine Insurance www.iumi.com

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.