Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw - Royale Associaton Belge des Assureurs Maritimes asb

Tunnusnumber registris: 33658452667-15
Registreerimise kuupäev: 26/11/2009 13:34:15

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 03/11/2015 12:08:56
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/04/2015 08:19:46
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 29/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw - Royale Associaton Belge des Assureurs Maritimes asb

ABAM BVT

VZW /ASBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

St Maartenstraat, 2
2000 Antwerpen
BELGIA

(+32)32255495

    Juriidiliselt vastutav isik

Wilfried Van Gompel

Voorzitter BVT/ABAM

    ELi asjade eest vastutav isik

Christoffel Cornette

Secretaris-Generaal

    Eesmärgid ja ülesanded

The Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars – Royale Association Belge des Assureurs Maritimes ( ABAM/BVT) is the professional organisation of insurers and underwriting agencies dealing with transport and marine insurance in Belgium.

Almost 95 % of the transport and marine premium in our market is written by our members.

Our President is also chairman of the transportdepartment of Assuralia, being the overall professional organisation of insurance companies in Belgium.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Richlijnen verzekeringen; Compliance ; BER


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

OBJECTIVES

SERVICES TO MEMBERS
The ABAM/BVT promotes the quality and knowledge of Marine & Transport Insurance and ensures a practical support is provided for all members and the wider Marine insurance community .

This includes :

the yearly presentation of market statistics,
the publication of standard insurance conditions,
the representation of the transport insurers towards national and international authorities/associations,
the organization of courses with regard to transport insurance.
permanent forum for contact with brokers and other interested parties.
REPRESENTATION ON (INTER)NATIONAL LEVEL

The ABAM/BVT is an active member of IUMI (International Union of Marine Insurers) and has a representative in almost all committees of IUMI.

EDUCATION
The ABAM/BVT organizes on a regular basis several courses in respect of transport insurance, sometimes in cooperation with other associations.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Ettevõtlus
  • Kalandus ja akvakultuur
  • Kaubandus
  • Konkurents
  • Maksustamine
  • Tarbijad
  • Toll
  • Transport
  • Välissuhted
  • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

BVT/ABAM is a member of IUMI being the International Union Of Marine Insurance www.iumi.com

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.