Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Aussenhandelsverband fuer Mineralöl und Energie

Identifikačné číslo v Registri: 33629954785-84
Dátum registrácie: 15/12/2010 11:22:10

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 13:18:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 13:18:11
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Aussenhandelsverband fuer Mineralöl und Energie

AFM+E

Registered association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Georgenstrasse, 23
10117 Berlin
NEMECKO

(+49) 3022605976

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Rainer Winzenried

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Rainer Winzenried

Managing Director

    Ciele a poslanie

We are the association of independent energy traders in Germany - mainly small and medium enterprises (SME) - but all independent from major oil companies. Members of AFM+E are active in various fields like importing, wholesaling, retailing, distribution of oil products. Some also cover trading of natural gas, electricity and renewable energies.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Energieeffizienz
Klimaschutz
Biokraftstoffe,
ILUC
Fuels Qualitive Directive


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

The function of AFM+E within Europe is to
· ensure fair trading conditions for our members
· promote a competitive market
· encourage efficiency of oil supply, retailing
and consumption
· represent the views of its members to
legislative bodies in Europe
· seek equality of treatment for its members in
the creation of laws and regulations
· seek to attain fairness and equal treatment
of its members in the trade distribution and
the retailing of petroleum products in Europe
· work for the internal market

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Energetika
  • Hospodárska súťaž
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

UPEI Union Pétrolière Européenne Indépendante

info@upei.org
www.upei.org

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € a < 24 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.