Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Aussenhandelsverband fuer Mineralöl und Energie

Tunnistenumero rekisterissä: 33629954785-84
Rekisteröintipäivä: 15.12.2010 11:22:10

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.11.2013 9:16:14
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.11.2013 9:16:14


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Aussenhandelsverband fuer Mineralöl und Energie
Lyhenne: AFM+E
Organisaation oikeudellinen muoto: Registered association
Internet-osoite: http://www.afm-verband.de/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Rainer Winzenried
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Rainer Winzenried
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Georgenstrasse  23
10117 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 3022605976
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: We are the association of independent energy traders in Germany - mainly small and medium enterprises (SME) - but all independent from major oil companies. Members of AFM+E are active in various fields like importing, wholesaling, retailing, distribution of oil products. Some also cover trading of natural gas, electricity and renewable energies.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The function of AFM+E within Europe is to
· ensure fair trading conditions for our members
· promote a competitive market
· encourage efficiency of oil supply, retailing
and consumption
· represent the views of its members to
legislative bodies in Europe
· seek equality of treatment for its members in
the creation of laws and regulations
· seek to attain fairness and equal treatment
of its members in the trade distribution and
the retailing of petroleum products in Europe
· work for the internal market

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
UPEI Union Pétrolière Européenne Indépendante

info@upei.org
www.upei.org

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.