Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Nanotechnology Industries Association

Identifikavimo numeris Registre: 33561661927-40
Registracijos data: 29/06/2009 16:49:14

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 22/05/2015 20:21:33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 12/03/2015 11:08:51
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 12/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Nanotechnology Industries Association

NIA

AISBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Avenue de Tervueren, 143
143
1150 Woluwe-Saint-Pierre/Bruxelles
BELGIJA

(+351) 912887038

    Teisiškai atsakingas asmuo

David Carlander

Director General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

David Carlander

Director General

    Tikslai ir uždaviniai

Our Mission

NIA - The Voice of the Nanotechnology Industries


The NIA, Nanotechnology Industries Association, is the sector-independent, responsible voice for the industrial nanotechnologies supply chains; it supports the ongoing innovation and commercialisation of the next generation of technologies and promotes their safe and reliable advancement.


The NIA stands for:
- a framework of shared principles for the safe, sustainable and socially supportive development and use of nanotechnologies,
- a publically and regulatory supportive environment for the continuing advancement and establishment of nanotechnology innovation

The NIA provides:
- Support to the nanotechnology industries through:
o identification, forecasting and roadmapping of unique areas of competitive advantage using nanotechnologies
o incorporation of nanotechnologies as enabling technologies that help advance existing markets and develop new market opportunities
o collaboration with sector- and market-specific industry interest groups
o information on global developments in nanotechnology policy, regulation, and legislation
o development and consolidation of timely industries perspectives
o publication of position papers and statements

- Support to regulators and policy makers through:
o development of consolidated positions and statement of the nanotechnologies industries
o assistance in developing nanotechnology policies through clarifying the potential of nanotechnologies as part of a net risk/benefit equation

- Support to the public and multistakeholder audiences:
o clarification and demystification of nanotechnologies in the public eye
o collaboration with key stakeholder groups to consolidate opposing views
o securing safe and responsible nanotechnologies innovation and commercialisation
o interaction with the media to secure an objective and balances representation of nanotechnologies.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

REACH, RoHS/WEEE, Novel Foods, Food information for consumers, Cosmetics, medical devices

vice-chair of BIAC representation to the OECD WPMN


 

Non

Non

New and Emerging Technologies (in) Medical Devices

Non

Non

- conduct of several research projects in nanomaterial risk/hazard assessment.
- conduct of European Commission contract work: REACH review
- support of Commission initaitives: stakeholder debates, regulatory reviews, etc.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 3  

3

1,5

NIA Staff is based in Belgium, The Netherlands, and Portugal.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

We are working with a number of networks throughout Europe.

    Finansiniai duomenys

04/2013  -  03/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

0 €

no procurement

350 131 €

FP7

The NIA intiates and supports public private partnerships in nanomaterials risk/hazard assessment.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.