Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Nanotechnology Industries Association

Tunnusnumber registris: 33561661927-40
Registreerimise kuupäev: 29.06.09 16:49:14

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 29.06.14 1:24:42
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29.06.14 1:24:42


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Nanotechnology Industries Association
Akronüüm: NIA
Õiguslik vorm: AISBL
Veebisait: http://www.nanotechia.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Steffi Friedrichs
Ametikoht: Director General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Steffi Friedrichs
Ametikoht: Director General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 143 Avenue de Tervueren 143
1150 Woluwe-Saint-Pierre/Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 493158959
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Nanotechnology Industries Association
t: +32 28 505 983
m: +32 493 158 959
e: steffi.friedrichs@nanotechia.org
w: www.nanotechia.org
s: NIA-Friedrichs (skype)

Brussels:
Nanotechnology Industries Association (aisbl)
143 Avenue de Tervuren
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Belgium

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Our Mission

NIA - The Voice of the Nanotechnology Industries


The NIA, Nanotechnology Industries Association, is the sector-independent, responsible voice for the industrial nanotechnologies supply chains; it supports the ongoing innovation and commercialisation of the next generation of technologies and promotes their safe and reliable advancement.


The NIA stands for:
- a framework of shared principles for the safe, sustainable and socially supportive development and use of nanotechnologies,
- a publically and regulatory supportive environment for the continuing advancement and establishment of nanotechnology innovation

The NIA provides:
- Support to the nanotechnology industries through:
o identification, forecasting and roadmapping of unique areas of competitive advantage using nanotechnologies
o incorporation of nanotechnologies as enabling technologies that help advance existing markets and develop new market opportunities
o collaboration with sector- and market-specific industry interest groups
o information on global developments in nanotechnology policy, regulation, and legislation
o development and consolidation of timely industries perspectives
o publication of position papers and statements

- Support to regulators and policy makers through:
o development of consolidated positions and statement of the nanotechnologies industries
o assistance in developing nanotechnology policies through clarifying the potential of nanotechnologies as part of a net risk/benefit equation

- Support to the public and multistakeholder audiences:
o clarification and demystification of nanotechnologies in the public eye
o collaboration with key stakeholder groups to consolidate opposing views
o securing safe and responsible nanotechnologies innovation and commercialisation
o interaction with the media to secure an objective and balances representation of nanotechnologies.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave: NIA Staff is based in Belgium, UK, The Netherlands, and Portugal.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- conduct of several research projects in nanomaterial risk/hazard assessment.
- conduct of European Commission contract work: REACH review
- support of Commission initaitives: stakeholder debates, regulatory reviews, etc.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
We are working with a number of networks throughout Europe.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 03/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 450000  € ja < 500000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 291 697 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The NIA intiates and supports public private partnerships in nanomaterials risk/hazard assessment.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.