Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Nanotechnology Industries Association

Tunnusnumber registris: 33561661927-40
Registreerimise kuupäev: 29/06/2009 16:49:14

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 22/05/2015 20:21:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/03/2015 11:08:51
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 12/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nanotechnology Industries Association

NIA

AISBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Avenue de Tervueren, 143
143
1150 Woluwe-Saint-Pierre/Bruxelles
BELGIA

(+351) 912887038

    Juriidiliselt vastutav isik

David Carlander

Director General

    ELi asjade eest vastutav isik

David Carlander

Director General

    Eesmärgid ja ülesanded

Our Mission

NIA - The Voice of the Nanotechnology Industries


The NIA, Nanotechnology Industries Association, is the sector-independent, responsible voice for the industrial nanotechnologies supply chains; it supports the ongoing innovation and commercialisation of the next generation of technologies and promotes their safe and reliable advancement.


The NIA stands for:
- a framework of shared principles for the safe, sustainable and socially supportive development and use of nanotechnologies,
- a publically and regulatory supportive environment for the continuing advancement and establishment of nanotechnology innovation

The NIA provides:
- Support to the nanotechnology industries through:
o identification, forecasting and roadmapping of unique areas of competitive advantage using nanotechnologies
o incorporation of nanotechnologies as enabling technologies that help advance existing markets and develop new market opportunities
o collaboration with sector- and market-specific industry interest groups
o information on global developments in nanotechnology policy, regulation, and legislation
o development and consolidation of timely industries perspectives
o publication of position papers and statements

- Support to regulators and policy makers through:
o development of consolidated positions and statement of the nanotechnologies industries
o assistance in developing nanotechnology policies through clarifying the potential of nanotechnologies as part of a net risk/benefit equation

- Support to the public and multistakeholder audiences:
o clarification and demystification of nanotechnologies in the public eye
o collaboration with key stakeholder groups to consolidate opposing views
o securing safe and responsible nanotechnologies innovation and commercialisation
o interaction with the media to secure an objective and balances representation of nanotechnologies.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

REACH, RoHS/WEEE, Novel Foods, Food information for consumers, Cosmetics, medical devices

vice-chair of BIAC representation to the OECD WPMN


 

Ei

Ei

New and Emerging Technologies (in) Medical Devices

Ei

Ei

- conduct of several research projects in nanomaterial risk/hazard assessment.
- conduct of European Commission contract work: REACH review
- support of Commission initaitives: stakeholder debates, regulatory reviews, etc.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 3  

3

1,5

NIA Staff is based in Belgium, The Netherlands, and Portugal.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

We are working with a number of networks throughout Europe.

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

0 €

no procurement

350 131 €

FP7

The NIA intiates and supports public private partnerships in nanomaterials risk/hazard assessment.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.