Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Nanotechnology Industries Association

Identifikační číslo v rejstříku: 33561661927-40
Datum registrace: 29/06/2009 16:49:14

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/03/2015 11:08:51
Datum poslední roční aktualizace je: 12/03/2015 11:08:51
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 12/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Nanotechnology Industries Association

NIA

AISBL

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Avenue de Tervueren, 143
143
1150 Woluwe-Saint-Pierre/Bruxelles
BELGIE

(+32) 493158959

    Osoba s právní odpovědností

paní  Steffi Friedrichs

Director General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Steffi Friedrichs

Director General

    Cíle a úkoly

Our Mission

NIA - The Voice of the Nanotechnology Industries


The NIA, Nanotechnology Industries Association, is the sector-independent, responsible voice for the industrial nanotechnologies supply chains; it supports the ongoing innovation and commercialisation of the next generation of technologies and promotes their safe and reliable advancement.


The NIA stands for:
- a framework of shared principles for the safe, sustainable and socially supportive development and use of nanotechnologies,
- a publically and regulatory supportive environment for the continuing advancement and establishment of nanotechnology innovation

The NIA provides:
- Support to the nanotechnology industries through:
o identification, forecasting and roadmapping of unique areas of competitive advantage using nanotechnologies
o incorporation of nanotechnologies as enabling technologies that help advance existing markets and develop new market opportunities
o collaboration with sector- and market-specific industry interest groups
o information on global developments in nanotechnology policy, regulation, and legislation
o development and consolidation of timely industries perspectives
o publication of position papers and statements

- Support to regulators and policy makers through:
o development of consolidated positions and statement of the nanotechnologies industries
o assistance in developing nanotechnology policies through clarifying the potential of nanotechnologies as part of a net risk/benefit equation

- Support to the public and multistakeholder audiences:
o clarification and demystification of nanotechnologies in the public eye
o collaboration with key stakeholder groups to consolidate opposing views
o securing safe and responsible nanotechnologies innovation and commercialisation
o interaction with the media to secure an objective and balances representation of nanotechnologies.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

REACH, RoHS/WEEE, Novel Foods, Food information for consumers, Cosmetics, medical devices

vice-chair of BIAC representation to the OECD WPMN


 

Ne

Ne

New and Emerging Technologies (in) Medical Devices

Ne

Ne

- conduct of several research projects in nanomaterial risk/hazard assessment.
- conduct of European Commission contract work: REACH review
- support of Commission initaitives: stakeholder debates, regulatory reviews, etc.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 3  

3

1,5

NIA Staff is based in Belgium, The Netherlands, and Portugal.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

We are working with a number of networks throughout Europe.

    Finanční údaje

04/2013  -  03/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

0 €

no procurement

350 131 €

FP7

The NIA intiates and supports public private partnerships in nanomaterials risk/hazard assessment.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.