Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Avio Aero

Identifikavimo numeris Registre: 33554118304-69
Registracijos data: 09/03/2012 17:51:12

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 17/02/2014 14:35:04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 17/02/2014 14:35:04

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Avio Aero

Società a responsabilità limitata

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Via I Maggio, 99
10040 Rivalta di Torino ( Torino)
ITALIJA

(+39011) 0084288

(+39011) 0084076

    Teisiškai atsakingas asmuo

Procacci Riccardo

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Giacomo Martinotti

Head of European Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Avio Aero is an international high technology group operating in the field of aeronautical propulsion ( from design to MRO services)
Avio has over 4900 employees and approx 2 BEuro 2012 revenue
See our webside for more information

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Veikla

The European Framework programmes for R&D&I industrial policy, the European Aeronautical policy ,the Air transport policy and programmes and Defence industrial policy

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

1

To provide industrial and technical expertise in debates and consultations

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Giacomo MARTINOTTI 19/03/2014 17/03/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Aerospace and Defence Industry Association of Europe (ASD)
Kangaroo Group
Security and Defence Agenda (SDA)
Royal Aeronautical Society Branch of Bruxelles
Confindustria

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.