Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

Identifikacijska številka v Registru: 33540878887-60
Datum registracije: 12/06/2012 17:04:47

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 27/04/2015 15:56:07
Datum zadnje letne spremembe: 27/04/2015 15:56:07
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

BAY

Nonprofit Ltd.

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Fehérvári út, 130
1116 Budapest
MADŽARSKA

(+36)14630500

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Tamás Skultéty

general manager

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Szmolenszky Ágnes

director for international relations

    Cilji in naloge

The overarching aim of the Office is to provide information, consulting and training services to enable the successful participation of researchers in Hungary, in European Research and Innovation Programmes. The office services are available free of charge to all Hungarian research institutions, including SMEs.

The preparation for Horizon 2020 is also a priority of the Office. The HunOR Office is seeking to maintain relations with policy-makers, public and private organizations, associations representing the RTD sector in Hungary and abroad and facilitates the information flow among the different RTD stakeholders.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

RTD sector's activities and results.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Organisation of courses and trainings: are organised on a non-profit basis in English and Hungarian languages in Hungary and in Central / South-East Europe, mainly in the following areas:7th Framework Programme (FP), Marie Curie Grants, ERC Starting Grants, ERC Advanced Grant, FP Financing,Horizontal issues in FP, European Territorial Cooperation (ETC)

Information dissemination: organisation of information events, preparation of information brochures and handouts

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 25

25

6,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Kultura
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Vseevropska omrežja

    Članstvo in povezanost z mrežami

173

 • MADŽARSKA

European Business Network, EURAXESS, EU-Vri (European Virtual Institute for Integrated Risk Management), EEIG European Economic Interest Grouping, ELI (European Laser Institute)

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

110.740 €

110.740 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

110.740 €

0 €

0 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.