Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

Identifikační číslo v rejstříku: 33540878887-60
Datum registrace: 12/06/2012 17:04:47

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/04/2015 15:56:07
Datum poslední roční aktualizace je: 27/04/2015 15:56:07
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

BAY

Nonprofit Ltd.

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Fehérvári út, 130
1116 Budapest
MAĎARSKO

(+36) 14630500

    Osoba s právní odpovědností

pan  Tamás Skultéty

general manager

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Szmolenszky Ágnes

director for international relations

    Cíle a úkoly

The overarching aim of the Office is to provide information, consulting and training services to enable the successful participation of researchers in Hungary, in European Research and Innovation Programmes. The office services are available free of charge to all Hungarian research institutions, including SMEs.

The preparation for Horizon 2020 is also a priority of the Office. The HunOR Office is seeking to maintain relations with policy-makers, public and private organizations, associations representing the RTD sector in Hungary and abroad and facilitates the information flow among the different RTD stakeholders.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

RTD sector's activities and results.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Organisation of courses and trainings: are organised on a non-profit basis in English and Hungarian languages in Hungary and in Central / South-East Europe, mainly in the following areas:7th Framework Programme (FP), Marie Curie Grants, ERC Starting Grants, ERC Advanced Grant, FP Financing,Horizontal issues in FP, European Territorial Cooperation (ETC)

Information dissemination: organisation of information events, preparation of information brochures and handouts

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 25

25

6,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

173

 • MAĎARSKO

European Business Network, EURAXESS, EU-Vri (European Virtual Institute for Integrated Risk Management), EEIG European Economic Interest Grouping, ELI (European Laser Institute)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

110 740 €

110 740 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

110 740 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.