Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Oxford Instruments plc

Numărul de identificare din Registru: 33370284059-97
Data înscrierii: 25.08.2010 15:23:50

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 05.08.2014 09:39:24
Data ultimei actualizări anuale: 05.08.2014 09:39:24


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Oxford Instruments plc
Acronim: OI plc
Statut juridic: Public Limited Company
Site internet: http://www.oxford-instruments.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jonathan Flint
Funcţie: Chief Executive

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Andrew Sowerby
Funcţie: Group Bus Development Manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Tubney Woods  0
OX13 5QX Abingdon
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+44) 1865 393200
Număr de fax: (+44) 1865393333
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Oxford Instruments aims to pursue responsible development and deeper understanding of our world through science and technology.

We use innovation to turn smart science into world-class products that support research and industry to address the great challenges of the 21st Century. Our core competencies lie in analysing and manipulating matter at the atomic level and we focus on developing high-technology tools and systems that meet the stringent requirements demanded by our customers.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Colaboration in a variety of FP7 programmed including Marie Curie

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Energie
 • Impozitare
 • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2013 - 03/2014
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 200.000 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.