Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Oxford Instruments plc

Идентификационен номер в Регистъра: 33370284059-97
Дата на регистрация: 25/08/2010 15:23:50

Информацията за този субект е била последно изменена на: 09/02/2015 09:50:47
Последната годишна актуализация е извършена на: 09/02/2015 09:50:47
Следваща актуализация най-късно до: 09/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Oxford Instruments plc

OI plc

Public Limited Company

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Tubney Woods, 0
OX13 5QX Abingdon
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 1865 393200

    Правно отговорно лице

Господин  Jonathan Flint

Chief Executive

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Andrew Sowerby

Group Bus Development Manager

    Цели и задачи

Oxford Instruments aims to pursue responsible development and deeper understanding of our world through science and technology.

We use innovation to turn smart science into world-class products that support research and industry to address the great challenges of the 21st Century. Our core competencies lie in analysing and manipulating matter at the atomic level and we focus on developing high-technology tools and systems that meet the stringent requirements demanded by our customers.

  • европейско равнище
  • световно равнище
  • национално равнище
  • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Technology development sponsored by the EU


 

Не

Не

Не

Не

Не

Colaboration in a variety of FP7 programmed including Marie Curie

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Данъчно облагане
  • Енергетика
  • Научни изследвания и технологии
  • Околна среда

    Членство

    Финансови данни

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

0 €

NA

200 000 €

FP7 Marie Curie

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.