Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Oxford Instruments plc

Идентификационен номер в Регистъра: 33370284059-97
Дата на регистрация: 10-8-25 15:23:50

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-5 9:39:24
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-5 9:39:24


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Oxford Instruments plc
Инициали: OI plc
Правен статут: Public Limited Company
Уебсайт: http://www.oxford-instruments.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jonathan Flint
Длъжност: Chief Executive

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Andrew Sowerby
Длъжност: Group Bus Development Manager

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Tubney Woods  0
OX13 5QX Abingdon
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 1865 393200
Факс: (+44) 1865393333
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Oxford Instruments aims to pursue responsible development and deeper understanding of our world through science and technology.

We use innovation to turn smart science into world-class products that support research and industry to address the great challenges of the 21st Century. Our core competencies lie in analysing and manipulating matter at the atomic level and we focus on developing high-technology tools and systems that meet the stringent requirements demanded by our customers.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Colaboration in a variety of FP7 programmed including Marie Curie

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 04/2013 - 03/2014
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 200 000 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.