Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

eSafetyAware

Tunnistenumero rekisterissä: 3318378629-75
Rekisteröintipäivä: 10.11.2008 18:18:51

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.11.2014 15:38:59
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.11.2014 15:27:21


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: eSafetyAware
Lyhenne: eSafetyAware
Organisaation oikeudellinen muoto: Asbl
Internet-osoite: http://www.esafetyaware.eu/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jacob Bangsgaard
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jacob Bangsgaard
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue de la Science  41
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 2350721
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Rue de la Science 41
5th floor
1040 Brussels
BELGIUM

t: +32 2 280 07 58
m: +32 2 280 07 58
f: +32 2 280 07 44

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: eSafetyAware! seeks to accelerate the market introduction of such life-saving technologies by organising information campaigns and dedicated events aimed at creating awareness of eSafety benefits among policy-makers and end-users.

The communication platform is open to all with an interest in eSafety, and includes members from industry, public authorities and user organisations. The European Commission is a strong supporter of the initiative.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Promotion of eSafety systems.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Liikenne

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 2
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
  • BELGIA
  • RANSKA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 11/2013
Kokonaisbudjetti: 150 000
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 150 000
- lahjoitukset ja avustukset: 150 000
- jäsenmaksut: 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.