Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Scania AB (publ)

Id-nummer i registret: 3305029916-47
Registreringsdag: 2009-01-05 11:12:29

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-23 10:45:28
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-23 10:45:28


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Scania AB (publ)
Förkortning: Scania
Associationsform (rättslig ställning): Aktiebolag
Webbplats: http://www.scania.com/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Martin Lundstedt
Befattning: President and CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jenny Johansson
Befattning: Head of public and environmental affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Vagnmakarvägen  1
15187 Södertälje
SVERIGE
Telefon: (+46) 855381000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Georg Danell and Karl Isaksson

Scania EU Affairs
Avenue Tervueren 2
1040 Brussels

+32 2 737 69 00

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Scania is one of the world’s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport applications, and of industrial and marine engines.

Service-related products account for a growing proportion of the company’s operations, assuring Scania customers of cost-effective transport solutions and maximum uptime. Scania also offers financial services.

Employing some 38,600 people, the company operates in about 100 countries. Research and development activities are concentrated in Sweden, while production takes place in Europe and South America, with facilities for global interchange of both components and complete vehicles.

In 2012, net sales totalled SEK 79.6 billion and net income amounted to SEK 6.6 billion.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar: Scania's runs most of its daily activities relevant for the register through Kreab Gavin Anderson, a consultancy.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Scania EU Affairs focuses its efforts on issues concering Environment, Transport, Road safety and Competitiveness.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 450000  € och < 500000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The estimation includes consultancy fees when these are linked to representing Scania's interests towards the EU institutions.


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.