Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Scania AB (publ)

Id-nummer i registret: 3305029916-47
Registreringsdag: 05/01/2009 11:12:29

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 16/04/2015 10:40:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 16/04/2015 10:40:42
Sista dag för nästa uppdatering är den: 16/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Scania AB (publ)

Scania

Aktiebolag

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Vagnmakarvägen, 1
15187 Södertälje
SVERIGE

(+46) 855381000

Avenue Tervueren 2
1040 Brussels
BELGIEN

(+32) 7376900

    Juridiskt ansvarig

Martin Lundstedt

President and CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Åsa Pettersson

Head of public and environmental affairs

    Mål och uppdrag

Scania is one of the world’s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport applications, and of industrial and marine engines.

Service-related products account for a growing proportion of the company’s operations, assuring Scania customers of cost-effective transport solutions and maximum uptime. Scania also offers financial services.

Employing some 42,000 people, the company operates in about 100 countries. Research and development activities are concentrated in Sweden, while production takes place in Europe and South America, with facilities for global interchange of both components and complete vehicles.

In 2014, net sales totalled SEK 92.1 billion and net income amounted to SEK 6 billion.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Scania EU Affairs focuses on Sustainability, Connectivity and Technical regulations. Trade policy is also important.

Key issues at the moment are the upcoming CO2 legislation for heavy-duty vehicles, the implementation of the weights and dimension legislation, various legislations on biofuels, and type approval.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 4   25%: 4

8

3

Scania EU Affairs uses Kreab to conduct most of the relevant Brussels activities.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € och < 499 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

The estimation includes consultancy fees when these are linked to representing Scania's interests towards the EU institutions.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.