Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Scania AB (publ)

Id-nummer i registret: 3305029916-47
Registreringsdag: 05/01/2009 11:12:29

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 04/01/2015 15:28:43
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 04/01/2015 15:28:43

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Scania AB (publ)

Scania

Aktiebolag

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Vagnmakarvägen, 1
15187 Södertälje
SVERIGE

(+46) 855381000

(+) 

Georg Danell and Karl Isaksson

Scania EU Affairs
Avenue Tervueren 2
1040 Brussels

+32 2 737 69 00

    Juridiskt ansvarig

Martin Lundstedt

President and CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Åsa Pettersson

Head of public and environmental affairs

    Mål och uppdrag

Scania is one of the world’s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport applications, and of industrial and marine engines.

Service-related products account for a growing proportion of the company’s operations, assuring Scania customers of cost-effective transport solutions and maximum uptime. Scania also offers financial services.

Employing some 38,600 people, the company operates in about 100 countries. Research and development activities are concentrated in Sweden, while production takes place in Europe and South America, with facilities for global interchange of both components and complete vehicles.

In 2012, net sales totalled SEK 79.6 billion and net income amounted to SEK 6.6 billion.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    Verksamhet

Scania EU Affairs focuses its efforts on issues concering Environment, Transport, Road safety and Competitiveness.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

3

Scania's runs most of its daily activities relevant for the register through Kreab Gavin Anderson, a consultancy.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 450 000  € och < 500 000  €

0 €

0 €

The estimation includes consultancy fees when these are linked to representing Scania's interests towards the EU institutions.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.