Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Scania AB (publ)

Identifikacijska številka v Registru: 3305029916-47
Datum registracije: 5.1.09 11:12:29

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 23.12.13 10:45:28
Datum zadnje letne spremembe: 23.12.13 10:45:28


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Scania AB (publ)
Kratica: Scania
Pravni status: Aktiebolag
Spletna stran: http://www.scania.com/

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Martin Lundstedt
Položaj: President and CEO

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Jenny Johansson
Položaj: Head of public and environmental affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Vagnmakarvägen  1
15187 Södertälje
ŠVEDSKA
Telefon: (+46) 855381000
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Georg Danell and Karl Isaksson

Scania EU Affairs
Avenue Tervueren 2
1040 Brussels

+32 2 737 69 00

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Scania is one of the world’s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport applications, and of industrial and marine engines.

Service-related products account for a growing proportion of the company’s operations, assuring Scania customers of cost-effective transport solutions and maximum uptime. Scania also offers financial services.

Employing some 38,600 people, the company operates in about 100 countries. Research and development activities are concentrated in Sweden, while production takes place in Europe and South America, with facilities for global interchange of both components and complete vehicles.

In 2012, net sales totalled SEK 79.6 billion and net income amounted to SEK 6.6 billion.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije: Scania's runs most of its daily activities relevant for the register through Kreab Gavin Anderson, a consultancy.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Scania EU Affairs focuses its efforts on issues concering Environment, Transport, Road safety and Competitiveness.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 450000  € in < 500000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The estimation includes consultancy fees when these are linked to representing Scania's interests towards the EU institutions.


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.