Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Scania AB (publ)

Tunnusnumber registris: 3305029916-47
Registreerimise kuupäev: 05/01/2009 11:12:29

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 04/01/2015 15:28:43
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 04/01/2015 15:28:43

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Scania AB (publ)

Scania

Aktiebolag

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Vagnmakarvägen, 1
15187 Södertälje
ROOTSI

(+46) 855381000

(+) 

Georg Danell and Karl Isaksson

Scania EU Affairs
Avenue Tervueren 2
1040 Brussels

+32 2 737 69 00

    Juriidiliselt vastutav isik

Martin Lundstedt

President and CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Åsa Pettersson

Head of public and environmental affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Scania is one of the world’s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport applications, and of industrial and marine engines.

Service-related products account for a growing proportion of the company’s operations, assuring Scania customers of cost-effective transport solutions and maximum uptime. Scania also offers financial services.

Employing some 38,600 people, the company operates in about 100 countries. Research and development activities are concentrated in Sweden, while production takes place in Europe and South America, with facilities for global interchange of both components and complete vehicles.

In 2012, net sales totalled SEK 79.6 billion and net income amounted to SEK 6.6 billion.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Tegevused

Scania EU Affairs focuses its efforts on issues concering Environment, Transport, Road safety and Competitiveness.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

3

Scania's runs most of its daily activities relevant for the register through Kreab Gavin Anderson, a consultancy.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 450 000  € ja < 500 000  €

0 €

0 €

The estimation includes consultancy fees when these are linked to representing Scania's interests towards the EU institutions.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.