Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Scania AB (publ)

Tunnusnumber registris: 3305029916-47
Registreerimise kuupäev: 05/01/2009 11:12:29

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 16/04/2015 10:40:42
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16/04/2015 10:40:42
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 16/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Scania AB (publ)

Scania

Aktiebolag

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Vagnmakarvägen, 1
15187 Södertälje
ROOTSI

(+46) 855381000

Avenue Tervueren 2
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 7376900

    Juriidiliselt vastutav isik

Martin Lundstedt

President and CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Åsa Pettersson

Head of public and environmental affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Scania is one of the world’s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport applications, and of industrial and marine engines.

Service-related products account for a growing proportion of the company’s operations, assuring Scania customers of cost-effective transport solutions and maximum uptime. Scania also offers financial services.

Employing some 42,000 people, the company operates in about 100 countries. Research and development activities are concentrated in Sweden, while production takes place in Europe and South America, with facilities for global interchange of both components and complete vehicles.

In 2014, net sales totalled SEK 92.1 billion and net income amounted to SEK 6 billion.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Scania EU Affairs focuses on Sustainability, Connectivity and Technical regulations. Trade policy is also important.

Key issues at the moment are the upcoming CO2 legislation for heavy-duty vehicles, the implementation of the weights and dimension legislation, various legislations on biofuels, and type approval.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 4   25%: 4

8

3

Scania EU Affairs uses Kreab to conduct most of the relevant Brussels activities.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € ja < 499 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

The estimation includes consultancy fees when these are linked to representing Scania's interests towards the EU institutions.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.