Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Scania AB (publ)

Tunnusnumber registris: 3305029916-47
Registreerimise kuupäev: 5.01.09 11:12:29

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 23.12.13 10:45:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23.12.13 10:45:28


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Scania AB (publ)
Akronüüm: Scania
Õiguslik vorm: Aktiebolag
Veebisait: http://www.scania.com/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Martin Lundstedt
Ametikoht: President and CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jenny Johansson
Ametikoht: Head of public and environmental affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Vagnmakarvägen 
15187 Södertälje
ROOTSI
Telefoninumber: (+46) 855381000
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Georg Danell and Karl Isaksson

Scania EU Affairs
Avenue Tervueren 2
1040 Brussels

+32 2 737 69 00

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Scania is one of the world’s leading manufacturers of trucks and buses for heavy transport applications, and of industrial and marine engines.

Service-related products account for a growing proportion of the company’s operations, assuring Scania customers of cost-effective transport solutions and maximum uptime. Scania also offers financial services.

Employing some 38,600 people, the company operates in about 100 countries. Research and development activities are concentrated in Sweden, while production takes place in Europe and South America, with facilities for global interchange of both components and complete vehicles.

In 2012, net sales totalled SEK 79.6 billion and net income amounted to SEK 6.6 billion.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave: Scania's runs most of its daily activities relevant for the register through Kreab Gavin Anderson, a consultancy.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Scania EU Affairs focuses its efforts on issues concering Environment, Transport, Road safety and Competitiveness.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 450000  € ja < 500000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The estimation includes consultancy fees when these are linked to representing Scania's interests towards the EU institutions.


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.