Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Accreditation Council for Business Schools and Programs

Identifikačné číslo v Registri: 32992107701-61
Dátum registrácie: 24/01/2012 18:01:21

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/03/2015 16:29:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/03/2015 16:29:34
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 05/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Accreditation Council for Business Schools and Programs

ACBSP

not-for-profit organization incorporated in Kansas and recognized by IRS as a 501(c)3 organization

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Steven Parscale
ACBSP
119th Street, 11520 West
KS 66213 Overland Park
SPOJENÉ ŠTÁTY

(+1) 913 3399356

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Steven Parscale, Ph.D.

Chief Accreditation Officer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Steven Parscale, Ph.D.

Chief Accreditation Officer

    Ciele a poslanie

The Accreditation Council for Business Schools and Programs is a leading specialized accreditation association for business education supporting, celebrating, and rewarding teaching excellence. The association embraces the virtues of teaching excellence and emphasizes to students that it is essential to learn how to learn. ACBSP acknowledges the importance of scholarly research and inquiry and believes that such activities facilitate improved teaching. Institutions are strongly encouraged to pursue a reasonable mutually beneficial balance between teaching and research. And further, ACBSP encourages faculty involvement within the contemporary business world to enhance the quality of classroom instruction and to contribute to student learning.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

1. We follow the Bologna Process.
2. The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

We conducted our first International Conference in Brussels, Belgium November 2013. The 2014 conference was in Athens, Greece. @015 will be in Barcelona, Spain.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 11   25%: 2

13

11,5

Our efforts include volunteer leaders that are not included in the above number.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii


http://www.acbsp.org/?page=membership_list

 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CYPRUS
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • MAĎARSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

ACBSP maintains relationships with a number of organizations such as the European Council for Business Education, Russian Association for Business Education, International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education and are associated with the European Association for Quality Assurance in Higher Education. We continue to use this office to seek further relationships.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

0 €

0 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

We did not receive any grants or procurement of services from EU institutions during the reported year. We continue to receive membership dues and accreditation fees. We are not certain this is requested data and do not want to submit misleading data. Other expenditures was travel to meetings and conferences by the representative of the company. If we receive a clarification of what is requested here or a request to provide more detailed information and in what format we would be pleased to compile and send to the requesting party.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.