Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Accreditation Council for Business Schools and Programs

Identifikačné číslo v Registri: 32992107701-61
Dátum registrácie: 24.1.2012 18:01:21

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 18.1.2014 14:18:54
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 18.1.2014 14:18:54


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Accreditation Council for Business Schools and Programs
Skratka: ACBSP
Právna forma: not-for-profit organization incorporated in Kansas and recognized by IRS as a 501(c)3 organization
Internetová stránka: http://www.acbsp.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Douglas Viehland
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Douglas Viehland
Funkcia: Executive Director/Director of European Operations

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: 119th Street  11520 West
KS 66213 Overland Park
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1) 913 3399356
Fax: (+1) 913 3396226
Ďalšie kontaktné údaje: The following is the contact details for our office in Brussels:

Douglas Viehland
Executive Director/Director of European Operations
Accreditation Council for Business Schools and Programs
Rue Abbé Cuypers, 3
1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 741 24 26
Fax: +32 2 741 24 12
Email: dviehland@acbsp.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Accreditation Council for Business Schools and Programs is a leading specialized accreditation association for business education supporting, celebrating, and rewarding teaching excellence. The association embraces the virtues of teaching excellence and emphasizes to students that it is essential to learn how to learn. ACBSP acknowledges the importance of scholarly research and inquiry and believes that such activities facilitate improved teaching. Institutions are strongly encouraged to pursue a reasonable mutually beneficial balance between teaching and research. And further, ACBSP encourages faculty involvement within the contemporary business world to enhance the quality of classroom instruction and to contribute to student learning.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
  • celoštátnej
  • európskej
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje: The above number includes Douglas Viehland. It previously included Panos Kostakos. He departed the position of Director of European Operations on December 31, 2013. His employment was not with ACBSP but with Trust Worldwide Supply. Our efforts may on occasion include volunteer leaders that are not included in the above number as this number cannot be determined.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


With the opening of our office in November 2011 there have been minimal activities to report. We conducted our first International Conference in November 2013.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Vzdelávanie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ACBSP maintains relationships with a number of organizations such as the European Council for Business Education, Russian Association for Business Education, International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education and are associated with the European Association for Quality Assurance in Higher Education. We continue to use this office to seek further relationships.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

In the interest of transparency, I am not certain I answered question 3 correctly. We did not receive any grants or procurement of services from EU institutions during the reported year. We continue to receive membership dues, accreditation fees, and charitable donations from our colleges and universities that are members. We are not certain this is requested data and do not want to submit misleading data. We expended funds to a foreign corporation to provide services of a Director of European Operations. This ended on December 2013. Other expenditures was travel to meetings and conferences by the representative of the company. If we receive a clarification of what is requested here or a request to provide more detailed information and in what format we would be pleased to compile and send to the requesting party.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.