Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Impronta etica

Identifikačné číslo v Registri: 32936652878-48
Dátum registrácie: 22/12/2009 15:40:10

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 01/04/2015 14:29:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 01/04/2015 14:29:03
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 01/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Impronta etica

Non profit Organization

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Via Toscana, 19/a
40069 Zola Predosa
TALIANSKO

(+39051)31 60 311

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Adriano Turrini

Chair

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Marjorie Breyton

Coordinatrice

    Ciele a poslanie

Impronta Etica is a non profit association established in 2001 for the promotion and development of Corporate Social Responsibility.

Its mission is to promote sustainable development, by creating a network between companies and organizations willing to share their experiences and experiment innovative CSR practices. Indeed, it is crucial to create and fasten links between them, to facilitate contacts with similar national institutions, and to promote active participation in international and supranational institutions concerned with business ethics and accountability.

Impronta Etica sets up working groups and joint initiatives between its members, looking for new methods and experiences, and ensures efficient update on best practices and initiatives carried out both in Italy and at the international level in the field of CSR.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Directive on non-financial reporting.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

IMPRONTA ETICA is involved in CSR lobbying activities through the network CSR Europe

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Hospodárska súťaž
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

camst(1),
cmb carpi(1),
conad(1),
coop adriatica(1),
coop ansaloni(1),
coop consumatori nordest(1),
emilbanca(1),
coopfond(1),
granarolo(1),
Gruppo Hera(1),
Grupppo unipol(1),
homina pdc(1),
manutencoop(1),
nordiconad(1),
obiettivo lavoro(1),
scs consulting(1),
ccc - consorzio cooperative costruzioni(1),
indica srl(1),
mediagroup 98(1),
Romagna acque - società delle fonti(1),
IGD SIIQ(1),
ANCD(1),
Cadiai(1),
Coesia(1),
IMA(1),
Open Group(1),
Gruppo BPER(1)

 • TALIANSKO

Impronta Etica is member of CSR Europe.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

176 400 €

17 400 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

17 400 €

159 000 €

33 500 €

125 500 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.