Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Impronta etica

Identifikačné číslo v Registri: 32936652878-48
Dátum registrácie: 22/12/2009 15:40:10

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/12/2014 10:56:02
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/12/2014 10:56:02

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Impronta etica

Non profit Organization

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Via Toscana, 19/a
40069 Zola Predosa
TALIANSKO

(+39051) 31 60 311

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Adriano Turrini

Chair

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Marjorie Breyton

Coordinatrice

    Ciele a poslanie

Impronta Etica is a non profit association established in 2001 in Bologna (Italy) for the promotion and development of Corporate Social Responsibility.It brings together companies, utilities and SMEs.

Its mission is to promote sustainable development, by creating a network between companies and organizations willing to share their experiences and experiment innovative CSR practices. Indeed, it is crucial to create and fasten links between them, to facilitate contacts with similar national institutions, and to promote active participation in international and supranational institutions concerned with business ethics and accountability.

Among other activities Impronta Etica organizes, in tight collaboration with its associates, working groups aimed to define and implement innovative CSR tools and processes and to disseminate the best practices developed within companies.

celoštátnej

    Činnosti

IMPRONTA ETICA is involved in CSR lobbying activities with CSR Europe

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Hospodárska súťaž
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

camst(1),
cmb carpi(1),
conad(1),
coop adriatica(1),
coop ansaloni(1),
coop consumatori nordest(1),
coop costruzioni(1),
emilbanca(1),
coopfond(1),
granarolo(1),
Gruppo Hera(1),
Grupppo unipol(1),
homina pdc(1),
manutencoop(1),
nordiconad(1),
obiettivo lavoro(1),
scs consulting(1),
ccc - consorzio cooperative costruzioni(1),
indica srl(1),
mediagroup 98(1),
Romagna acque - società delle fonti(1),
IGD SIIQ(1),
ANCD(1),
Cadiai(1),
Coesia(1),
IMA(1),
Open Group(1),
Gruppo BPER(1)

 • TALIANSKO

Impronta Etica is member of CSR Europe.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

148 000 €

25 000 €

 €

 €

 €

 €

25 000 €

123 000 €

 €

123 000 €

< 50 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.