Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Impronta etica

Identifikačné číslo v Registri: 32936652878-48
Dátum registrácie: 22.12.2009 15:40:10

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.12.2013 11:36:05
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.12.2013 11:36:05


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Impronta etica
Skratka:
Právna forma: Non profit Organization
Internetová stránka: http://www.improntaetica.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Maurizio Chiarini
Funkcia: Chair

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Marjorie Breyton
Funkcia: Coordinatrice

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Via Toscana  19/a
40069 Zola Predosa
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39051) 31 60 311
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Impronta Etica is a non profit association that brings together companies, utilities, and SMEs founded in Bologna – Italy in 2001 for the development and promotion of Corporate Social Responsibility. By promoting sustainable development practices, Impronta Etica is creating a network between enterprises and organizations considering social commitment as essential aspect of their business and implementing CSR practices.
Impronta Etica is National Partner Organization of CSR Europe.
Among other activities Impronta Etica organizes, in tight collaboration with its associates, working groups aimed to define and implement innovative CSR tools and processes and to disseminate the best practices developed within companies.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


IMPRONTA ETICA is involved in CSR lobbying activities with CSR Europe

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Hospodárska súťaž
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 26
Členské organizácie (Počet členov) :
 • camst (1 Členovia)
 • cmb carpi (1 Členovia)
 • conad (1 Členovia)
 • coop adriatica (1 Členovia)
 • coop ansaloni (1 Členovia)
 • coop consumatori nordest (1 Členovia)
 • coop costruzioni (1 Členovia)
 • emilbanca (1 Členovia)
 • coopfond (1 Členovia)
 • granarolo (1 Členovia)
 • Gruppo Hera (1 Členovia)
 • homina pdc (1 Členovia)
 • manutencoop (1 Členovia)
 • nordiconad (1 Členovia)
 • obiettivo lavoro (1 Členovia)
 • scs (1 Členovia)
 • unipol (1 Členovia)
 • ccc (1 Členovia)
 • indica srl (1 Členovia)
 • mediagroup 98 (1 Členovia)
 • Romagna acque - società delle fonti (1 Členovia)
 • IGD SIIQ (1 Členovia)
 • ANCD (1 Členovia)
 • Cadiai (1 Členovia)
 • Coesia (1 Členovia)
 • IMA (1 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Impronta Etica is member of CSR Europe.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 169 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 37 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
Finanziamenti per progetti EU : 37 000
z iných zdrojov: 132 000
- dary:
- členské: 132 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.