Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Impronta etica

Identifikavimo numeris Registre: 32936652878-48
Registracijos data: 09.12.22 15.40.10

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.12.9 10.56.02
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.12.9 10.56.02


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Impronta etica
Akronimas:
Teisinis statusas: Non profit Organization
Svetainė: http://www.improntaetica.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Adriano Turrini
Pareigos: Chair

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marjorie Breyton
Pareigos: Coordinatrice

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Via Toscana  19/a
40069 Zola Predosa
ITALIJA
Telefono numeris: (+39051) 31 60 311
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Impronta Etica is a non profit association established in 2001 in Bologna (Italy) for the promotion and development of Corporate Social Responsibility.It brings together companies, utilities and SMEs.

Its mission is to promote sustainable development, by creating a network between companies and organizations willing to share their experiences and experiment innovative CSR practices. Indeed, it is crucial to create and fasten links between them, to facilitate contacts with similar national institutions, and to promote active participation in international and supranational institutions concerned with business ethics and accountability.

Among other activities Impronta Etica organizes, in tight collaboration with its associates, working groups aimed to define and implement innovative CSR tools and processes and to disseminate the best practices developed within companies.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


IMPRONTA ETICA is involved in CSR lobbying activities with CSR Europe

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 28
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • camst (1 Nariai)
 • cmb carpi (1 Nariai)
 • conad (1 Nariai)
 • coop adriatica (1 Nariai)
 • coop ansaloni (1 Nariai)
 • coop consumatori nordest (1 Nariai)
 • coop costruzioni (1 Nariai)
 • emilbanca (1 Nariai)
 • coopfond (1 Nariai)
 • granarolo (1 Nariai)
 • Gruppo Hera (1 Nariai)
 • Grupppo unipol (1 Nariai)
 • homina pdc (1 Nariai)
 • manutencoop (1 Nariai)
 • nordiconad (1 Nariai)
 • obiettivo lavoro (1 Nariai)
 • scs consulting (1 Nariai)
 • ccc - consorzio cooperative costruzioni (1 Nariai)
 • indica srl (1 Nariai)
 • mediagroup 98 (1 Nariai)
 • Romagna acque - società delle fonti (1 Nariai)
 • IGD SIIQ (1 Nariai)
 • ANCD (1 Nariai)
 • Cadiai (1 Nariai)
 • Coesia (1 Nariai)
 • IMA (1 Nariai)
 • Open Group (1 Nariai)
 • Gruppo BPER (1 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • ITALIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Impronta Etica is member of CSR Europe.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 148 000
viešųjų lėšų dalis: 25 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
Finanziamenti per progetti EU : 25 000
iš kitų finansavimo šaltinių: 123 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 123 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.