Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Impronta etica

Tunnusnumber registris: 32936652878-48
Registreerimise kuupäev: 22.12.09 15:40:10

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.12.14 10:56:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.12.14 10:56:02


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Impronta etica
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Non profit Organization
Veebisait: http://www.improntaetica.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Adriano Turrini
Ametikoht: Chair

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marjorie Breyton
Ametikoht: Coordinatrice

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 19/a Via Toscana 
40069 Zola Predosa
ITAALIA
Telefoninumber: (+39051) 31 60 311
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Impronta Etica is a non profit association established in 2001 in Bologna (Italy) for the promotion and development of Corporate Social Responsibility.It brings together companies, utilities and SMEs.

Its mission is to promote sustainable development, by creating a network between companies and organizations willing to share their experiences and experiment innovative CSR practices. Indeed, it is crucial to create and fasten links between them, to facilitate contacts with similar national institutions, and to promote active participation in international and supranational institutions concerned with business ethics and accountability.

Among other activities Impronta Etica organizes, in tight collaboration with its associates, working groups aimed to define and implement innovative CSR tools and processes and to disseminate the best practices developed within companies.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


IMPRONTA ETICA is involved in CSR lobbying activities with CSR Europe

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 28
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • camst (1 liiget)
 • cmb carpi (1 liiget)
 • conad (1 liiget)
 • coop adriatica (1 liiget)
 • coop ansaloni (1 liiget)
 • coop consumatori nordest (1 liiget)
 • coop costruzioni (1 liiget)
 • emilbanca (1 liiget)
 • coopfond (1 liiget)
 • granarolo (1 liiget)
 • Gruppo Hera (1 liiget)
 • Grupppo unipol (1 liiget)
 • homina pdc (1 liiget)
 • manutencoop (1 liiget)
 • nordiconad (1 liiget)
 • obiettivo lavoro (1 liiget)
 • scs consulting (1 liiget)
 • ccc - consorzio cooperative costruzioni (1 liiget)
 • indica srl (1 liiget)
 • mediagroup 98 (1 liiget)
 • Romagna acque - società delle fonti (1 liiget)
 • IGD SIIQ (1 liiget)
 • ANCD (1 liiget)
 • Cadiai (1 liiget)
 • Coesia (1 liiget)
 • IMA (1 liiget)
 • Open Group (1 liiget)
 • Gruppo BPER (1 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • ITAALIA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Impronta Etica is member of CSR Europe.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 148 000
millest avalik rahastamine: 25 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
Finanziamenti per progetti EU : 25 000
millest muud rahastusallikad: 123 000
- annetused:
- liikmemaksud: 123 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.