Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Impronta etica

Tunnusnumber registris: 32936652878-48
Registreerimise kuupäev: 22/12/2009 15:40:10

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 01/04/2015 14:29:03
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 01/04/2015 14:29:03
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 01/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Impronta etica

Non profit Organization

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Via Toscana, 19/a
40069 Zola Predosa
ITAALIA

(+39051) 31 60 311

    Juriidiliselt vastutav isik

Adriano Turrini

Chair

    ELi asjade eest vastutav isik

Marjorie Breyton

Coordinatrice

    Eesmärgid ja ülesanded

Impronta Etica is a non profit association established in 2001 for the promotion and development of Corporate Social Responsibility.

Its mission is to promote sustainable development, by creating a network between companies and organizations willing to share their experiences and experiment innovative CSR practices. Indeed, it is crucial to create and fasten links between them, to facilitate contacts with similar national institutions, and to promote active participation in international and supranational institutions concerned with business ethics and accountability.

Impronta Etica sets up working groups and joint initiatives between its members, looking for new methods and experiences, and ensures efficient update on best practices and initiatives carried out both in Italy and at the international level in the field of CSR.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Directive on non-financial reporting.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

IMPRONTA ETICA is involved in CSR lobbying activities through the network CSR Europe

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

0

camst(1),
cmb carpi(1),
conad(1),
coop adriatica(1),
coop ansaloni(1),
coop consumatori nordest(1),
emilbanca(1),
coopfond(1),
granarolo(1),
Gruppo Hera(1),
Grupppo unipol(1),
homina pdc(1),
manutencoop(1),
nordiconad(1),
obiettivo lavoro(1),
scs consulting(1),
ccc - consorzio cooperative costruzioni(1),
indica srl(1),
mediagroup 98(1),
Romagna acque - società delle fonti(1),
IGD SIIQ(1),
ANCD(1),
Cadiai(1),
Coesia(1),
IMA(1),
Open Group(1),
Gruppo BPER(1)

 • ITAALIA

Impronta Etica is member of CSR Europe.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

176 400 €

17 400 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

17 400 €

159 000 €

33 500 €

125 500 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.