Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Federal Express International

Identifikační číslo v rejstříku: 32853368606-40
Datum registrace: 17/04/2012 13:18:31

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/04/2015 14:37:25
Datum poslední roční aktualizace je: 10/04/2015 14:37:25
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 10/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Federal Express International

FedEx

SNC

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

avenue Louis Roche, 125
92230 Gennevilliers
FRANCIE

(+33) 149199151

    Osoba s právní odpovědností

pan  Alain CHAILLE

gérant

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Emmanuelle Hocquard- de Kerleau

Responsable Affaires Règlementaires

    Cíle a úkoly

Leader international du fret express aérien, FedEx assure des services de livraison express, porte-à-porte, à délai garanti, à destination de 220 pays dans le monde, avec aéroportuaires de correspondances ou « hubs » : Paris et Memphis. Le groupe possède une flotte de près de 665 avions, desservant plus de 375 aéroports dans le monde, et plus de 90 000 véhicules motorisés. FedEx compte 300 000 salariés dans le monde pour un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars en 2013. Le hub européen de FedEx se trouve à Roissy-CDG. Inauguré en 1999, il est le plus grand hub de FedEx en dehors des Etats-Unis. FedEx a également ouvert un hub secondaire en 2010 à Cologne.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Union Customs Code
Advanced Cargo Information (PRECISE)
EU Aviation and Aviation Security
EU-ETS
Implementation of the Balanced Approach by the Member States


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Union Customs Code (UCC)
EU ETS
EU Aviation Security

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 3  

3

2,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Cla
  • Doprava
  • Hospodářská soutěž
  • Obchod
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

FedEx est membre en europe de l'European Express Association

    Finanční údaje

06/2014  -  03/2015

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.