Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Federal Express International

Identifikační číslo v rejstříku: 32853368606-40
Datum registrace: 17/04/2012 13:18:31

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 21/03/2014 16:41:27
Datum poslední roční aktualizace je: 21/03/2014 16:41:27

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Federal Express International

FedEx

SNC

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

avenue Louis Roche, 125
92230 Gennevilliers
FRANCIE

(+33) 149199151

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Alain CHAILLE

gérant

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Emmanuelle Hocquard- de Kerleau

Responsable Affaires Règlementaires

    Cíle a úkoly

Leader international du fret express aérien, FedEx assure des services de livraison express, porte-à-porte, à délai garanti, à destination de 220 pays dans le monde, avec aéroportuaires de correspondances ou « hubs » : Paris et Memphis. Le groupe possède une flotte de près de 665 avions, desservant plus de 375 aéroports dans le monde, et plus de 90 000 véhicules motorisés. FedEx compte 300 000 salariés dans le monde pour un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars en 2013. Le hub européen de FedEx se trouve à Roissy-CDG. Inauguré en 1999, il est le plus grand hub de FedEx en dehors des Etats-Unis. FedEx a également ouvert un hub secondaire en 2010 à Cologne.

celosvětové

    Činnosti

Union Customs Code (UCC)
EU ETS
EU Aviation Security

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Cla
  • Doprava
  • Obchod
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

FedEx est membre en europe de l'European Express Association

    Finanční údaje

06/2013  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.