Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

NCRI

Identifikačné číslo v Registri: 32804976169-82
Dátum registrácie: 08/07/2011 11:55:59

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/03/2015 01:10:13
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/03/2015 01:10:13
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 05/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

NCRI

NGO

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

rue des Gords, 15
95430 Auvers-sur-Oise
FRANCÚZSKO

(+0032) 485800502

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Firouz Mahvi

member, Foreign Affairs Committee

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Firouz Mahvi

member, Foreign Affairs Committee

    Ciele a poslanie

NCRI works for human rights and democracy in Iran. It has been working closely with many MEPs in the past 13 years particularly with members who have been active with the informal inter-group Friends of a Free Iran. NCRI has been also working with many parliaments in different European countries and in the UN.

 • európskej
 • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Exposing human rights violations in Iran
Campaigning against the nuclear weapons program of Iran


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

We helped MEPs to organise several hearings on Iran and also on camps Ashraf & Liberty in Iraq where we have several thousands of Iranian refugees.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 2   50%: 2   25%: 6

10

4

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

10

 • BELGICKO
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LUXEMBURSKO
 • NEMECKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

    Finančné údaje

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

5 000 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

5 000 €

5 000 €

NCRI is a non-governmental organisation and relies on donations from people who support its goals. It is non-profit and members are volunteers.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.