Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

NCRI

Identifikačné číslo v Registri: 32804976169-82
Dátum registrácie: 8.7.2011 11:55:59

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 4.7.2014 15:06:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 4.7.2014 15:06:57


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: NCRI
Skratka:
Právna forma: NGO
Internetová stránka: http://www.ncr-iran.org/en/

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Firouz Mahvi
Funkcia: member, Foreign Affairs Committee

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Firouz Mahvi
Funkcia: member, Foreign Affairs Committee

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue des Gords  15
95430 Auvers-sur-Oise
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+0032) 485800502
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: NCRI works for human rights and democracy in Iran. It has been working closely with many MEPs in the past 12 years particularly with members who have been active with the informal inter-group Friends of a Free Iran. NCRI has been also working with many parliaments in different European countries and in the UN.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


We helped MEPs to organise several hearings on Iran and also on camps Ashraf & Liberty in Iraq where we have several thousands of Iranian refugees.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 10
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LUXEMBURSKO
 • NEMECKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 01/2014
Celkový rozpočet: 5 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 5 000
- dary: 5 000
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

NCRI is a non-governmental organisation and relies on donations from people who support its goals. It is non-profit and members are volunteers.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.