Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

NCRI

Identitātes numurs Reģistrā: 32804976169-82
Reģistrācijas datums: 11.8.7 11:55:59

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.4.7 15:06:57
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.4.7 15:06:57


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: NCRI
Akronīms:
Juridiskais statuss: NGO
Tīmekļa vietne: http://www.ncr-iran.org/en/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Firouz Mahvi
Amats member, Foreign Affairs Committee

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Firouz Mahvi
Amats member, Foreign Affairs Committee

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: rue des Gords  15
Auvers-sur-Oise 95430
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+0032) 485800502
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: NCRI works for human rights and democracy in Iran. It has been working closely with many MEPs in the past 12 years particularly with members who have been active with the informal inter-group Friends of a Free Iran. NCRI has been also working with many parliaments in different European countries and in the UN.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


We helped MEPs to organise several hearings on Iran and also on camps Ashraf & Liberty in Iraq where we have several thousands of Iranian refugees.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Drošība un ārpolitika

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 10
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • BEĻĢIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • LUKSEMBURGA
 • NĪDERLANDE
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 01/2014
Kopējais budžets: 5 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 5 000
- ziedojumi: 5 000
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

NCRI is a non-governmental organisation and relies on donations from people who support its goals. It is non-profit and members are volunteers.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.