Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

NCRI

Tunnistenumero rekisterissä: 32804976169-82
Rekisteröintipäivä: 8.7.2011 11:55:59

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 4.7.2014 15:06:57
Edellinen vuotuinen päivitys: 4.7.2014 15:06:57


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: NCRI
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite: http://www.ncr-iran.org/en/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Firouz Mahvi
Tehtävä organisaatiossa: member, Foreign Affairs Committee

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Firouz Mahvi
Tehtävä organisaatiossa: member, Foreign Affairs Committee

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: rue des Gords  15
95430 Auvers-sur-Oise
RANSKA
Puhelinnumero: (+0032) 485800502
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: NCRI works for human rights and democracy in Iran. It has been working closely with many MEPs in the past 12 years particularly with members who have been active with the informal inter-group Friends of a Free Iran. NCRI has been also working with many parliaments in different European countries and in the UN.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


We helped MEPs to organise several hearings on Iran and also on camps Ashraf & Liberty in Iraq where we have several thousands of Iranian refugees.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 10
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • ESPANJA
 • IRLANTI
 • ITALIA
 • LUXEMBURG
 • RANSKA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • SUOMI
 • TANSKA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 01/2014
Kokonaisbudjetti: 5 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 5 000
- lahjoitukset ja avustukset: 5 000
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

NCRI is a non-governmental organisation and relies on donations from people who support its goals. It is non-profit and members are volunteers.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.