Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

NCRI

Αριθμός μητρώου: 32804976169-82
ημερομηνία της εγγραφής: 08/07/2011 11:55:59

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 05/03/2015 01:10:13
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/03/2015 01:10:13
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 05/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

NCRI

NGO

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

rue des Gords, 15
95430 Auvers-sur-Oise
ΓΑΛΛΙΑ

(+0032)485800502

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Firouz Mahvi

member, Foreign Affairs Committee

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Firouz Mahvi

member, Foreign Affairs Committee

    Στόχοι και αποστολή

NCRI works for human rights and democracy in Iran. It has been working closely with many MEPs in the past 13 years particularly with members who have been active with the informal inter-group Friends of a Free Iran. NCRI has been also working with many parliaments in different European countries and in the UN.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Exposing human rights violations in Iran
Campaigning against the nuclear weapons program of Iran


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

We helped MEPs to organise several hearings on Iran and also on camps Ashraf & Liberty in Iraq where we have several thousands of Iranian refugees.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 2   50%: 2   25%: 6

10

4

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

    Μέλη

10

 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  01/2015

< 9.999 €

5.000 €

0 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

5.000 €

5.000 €

NCRI is a non-governmental organisation and relies on donations from people who support its goals. It is non-profit and members are volunteers.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.