Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Identifikační číslo v rejstříku: 32705794105-55
Datum registrace: 01/09/2010 14:48:08

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 26/02/2015 11:31:16
Datum poslední roční aktualizace je: 26/02/2015 11:31:16
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 26/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNG

Vereniging

    Oddíl Registrace

VI - Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.

regionální struktury

    Kontaktní údaje

Nassaulaan, 12
Poštovní přihrádka: 30435
2500 GK Den Haag
NIZOZEMSKO

(+3170)3738393

    Osoba s právní odpovědností

paní  Jantine Kriens

Director General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Annemiek Wissink

Directeur Europa

    Cíle a úkoly

Represent the interests of Dutch municipalities.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

State Aid
Cohesion Policy
Public Procurement
Environement
Transport
Climate Change
Europe2020
Multi-level governance


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

State Aid
Cohesion Policy
Public Procurement
Environement
Transport
Climate Change
Europe2020
Multi-level governance

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 7  

7

7

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rozšíření
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vnější vztahy
 • Vzdělávání
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

0

 • NIZOZEMSKO

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP)
United Cities and Local Governments (UCLG)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

52 804 000 €

19 108 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

6 462 000 €

12 646 000 €

33 696 000 €

19 826 000 €

3 089 000 €

3 116 000 €

7 665 000 €

VNG annual financial statement is published online: www.vng.nl
http://www.vng.nl/files/vng/05a-bijlage-financieel-jaarverslag-vng-2013.pdf
Overview of representation of Dutch Municipalities in EU organisations:
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=65853

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.