Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Identifikační číslo v rejstříku: 32705794105-55
Datum registrace: 1.9.10 14:48:08

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.8.13 10:12:01
Datum poslední roční aktualizace je 12.8.13 10:12:01


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Zkratka: VNG
Právní forma Vereniging
Internetové stránky: http://www.vng.nl

Oddíly

Oddíl: VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.
Upřesnění: místní, regionální a obecní orgány (na nižší než celostátní úrovni)

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Jantine Kriens
Funkce: Director General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Annemiek Wissink
Funkce: Directeur Europa

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Nassaulaan  12
Poštovní přihrádka: 30435
2500 GK Den Haag
NIZOZEMSKO
Telefon: (+3170) 3738393
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: House of Cities, Municipalities and Regions
Square De Meeûs 1
1000 Brussel
België

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Represent the interests of Dutch municipalities.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 8
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


State Aid
Cohesion Policy
Public Procurement
Environement
Transport
Climate Change
Europe2020
Multi-level governance

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • NIZOZEMSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP)
United Cities and Local Governments (UCLG)

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 50 155 000
z toho veřejné financování: 18 079 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 5 710 000
- z místních či regionálních zdrojů: 12 369 000
z toho ostatní zdroje: 32 076 000
- dary:
- členské příspěvky: 20 302 000
Financiele Baten en Lasten : 2 675 000
Resultaat deelnemingen : 2 293 000
Overige opbrengsten : 6 806 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 500000  € a < 600000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

VNG annual financial statement is published online: www.vng.nl
http://www.vng.nl/brieven/financieel-jaarverslag-2012
Overview of representation of Dutch Municipalities in EU organisations:
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=65853

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.