Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Identitātes numurs Reģistrā: 3260509286-84
Reģistrācijas datums: 08.6.8 16:09:57

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.11.8 10:33:13
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.11.8 10:33:13


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Akronīms: VRT
Juridiskais statuss: NV van publiek recht
Tīmekļa vietne: http://www.vrt.be

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Willy Wijnants
Amats Gedelegeerd bestuurder a.i;

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Lut Vercruysse
Amats Directeur

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Auguste Reyerslaan  52
Brussel 1043
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 2 7413111
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) is de openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap. De opdracht van de VRT is "een zo groot mogelijk aantal kijkers en luisteraars te bereiken met een diversiteit aan programma's die de belangstelling van de kijkers en luisteraars wekken en eraan voldoen."

Deze opdracht en bijhorende bepalingen zijn in de gecoördineerde mediadecreten en in de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid vastgelegd.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 20
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


onderhouden van relevante contacten met leden van het Europees Parlement en hun medewerkers; met leden van de Europese Commissie, hun medewerkers en kabinetsleden; met de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese instellingen.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sports
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 2 651
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
European Broadcasting Union

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 448 890 180
tostarp publiskais finansējums: 294 374 586
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 72 333
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 294 251 158
from supranational sources : 51 095
no citiem avotiem: 154 515 594
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
from commercial and other own income : 154 515 594
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.