Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

European Producers Union of Renewable Ethanol

Numer identyfikacyjny w rejestrze 32591134448-30
Data rejestracji: 10-10-31 15:06:34

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-10-23 14:07:23
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-10-23 14:07:23


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: European Producers Union of Renewable Ethanol
Nazwa skrócona: ePURE
Status prawny: IVZW / AISBL
Strona internetowa: http://www.epure.org

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Robert Wright
Pełniona funkcja: Secretary-General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Robert Wright
Pełniona funkcja: Secretary-General

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue Archimède  25
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+322) 6576679
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: ePURE represents the interests of European renewable ethanol producers to the European Institutions, industry stakeholders, the media, academia and the general public. Based in Brussels, ePURE represents 55 member companies throughout 19 member states, accounting for 90% of the installed renewable ethanol production capacity in Europe.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The general purpose for which the Association is formed is the promotion of a sustainable and competitive European industry producing ethanol from biomass as well as the promotion of the product for all usages (fuel and non-fuel).

The Association shall achieve its general purpose through such activities as:

- Collection of information concerning commercial production and marketing of ethanol from public and industry sources and the coordination and dissemination of such information to Association members, public authorities, media, NGOs and the public.

- To monitor existing and future legislation which impacts on the industry producing ethanol from biomass, and dissemination of such information to Association members, government authorities and the general public.

- Definition of the main issues at European Union level concerning those who are involved in the production, marketing and use of ethanol from biomass.

- The formulation of Association opinions and positions relating to European Union and other policies and programmes affecting the production, distribution and use of ethanol from biomass and the presentation of such opinions and positions as appropriate to the European Institutions, national public authorities, other interest groups and the public at large.

- The study of all issues of interest to the European ethanol from biomass industry in the widest possible sense, in particular those of a scientific, technical and institutional nature.

- Educational activities in the public interest concerning: the production, distribution and use of ethanol produced from biomass; the development of a viable and competitive European ethanol from biomass industry; and the contribution that ethanol from biomass makes to reducing greenhouse gas emissions, to improving European energy security and to the development of rural areas.

- The promotion of research and development to improve the sustainability and efficiency of European ethanol produced from biomass, and its applications.

- Maintaining contact with other associations and interest groups promoting ethanol produced from biomass.

- Maintaining contact with other associations and interest groups that are principal stakeholders of ethanol produced from biomass.

- Seeking recognition by organisations that are relevant to its general purpose.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Andreas Guth 14-09-25 15-09-23
Barry Magee 14-11-05 15-11-03
Emmanuel Desplechin 14-03-22 15-03-20
Robert Wright 14-10-03 15-10-01

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


See under "objectives/goals"

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • transport  
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
European Committee for Standardisation (CEN)
Global Renewable Fuels Alliance (GRFA)
Sustainable Energy Europe partner

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 100000  €–150000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.